เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

 
ชื่อ: Order of Diplomatic Service Merit Grand Gwanghwa Medal
วันเดือนปี: ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๔
ประเทศที่ทูลเกล้าถวายฯ: สาธารณรัฐเกาหลี
รายละเอียด: เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งประธานาธิบดีเชิน ดู ฮวาน แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ประธานาธิบดีเชิน ดู ฮวาน และภริยา เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๓-๖ กรกฎาคม ๒๕๒๔
 
 
ชื่อ: Grand Cross First Class of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany
วันเดือนปี: ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗
ประเทศที่ทูลเกล้าถวายฯ: สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
รายละเอียด: เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งประธานาธิบดีคาร์ล คาร์สเทนส์ แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ประธานาธิบดีคาร์ล คาร์สเทนส์ และภริยา เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๒๗