พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 02 ธันวาคม 2561 17:30:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายแท้ ประกาศวุฒิสาร จ.ภ. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน