พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2561 17:30:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ มูลนิธิราชสุดา

 
วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2561 15:00:00

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน