พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 07 มกราคม 2562 17:20:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลโท เอกชัย จุลเสวก ณ ศาลา ๙ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 
วันจันทร์ที่ 07 มกราคม 2562 15:12:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๑๐ คณะ เฝ้าฯ 

 
วันจันทร์ที่ 07 มกราคม 2562 08:58:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๘ คณะ เฝ้าฯ