พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 08 มกราคม 2562 14:07:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวขนิษฐา นรินทรางกูร และครอบครัว เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช

 
วันอังคารที่ 08 มกราคม 2562 08:58:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน Thailand International Science Fair 2019 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม