พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562 12:02:00

เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เขตห้วยขวาง