พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 17:24:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน "บางกอก เชฟ แชริตี้" ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เขตบางรัก 

 
วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 09:02:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด "นิวเคลียร์เพื่ออนาคตที่ดีกว่า" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เขตบางเขน