พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 15:52:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชปี ๒๕๖๒ ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 09:58:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่

 
วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 09:06:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๗ คณะ เฝ้าฯ