พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2562 14:00:00

เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสครบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและมหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เขตปทุมวัน

วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2562 09:05:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักพระราชวัง ๑ เขตพระนคร