พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 02 มีนาคม 2562 14:08:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเรื่อง "วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร 

วันเสาร์ที่ 02 มีนาคม 2562 08:45:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ ๕๒ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน