พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2562 17:25:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ  ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย 

วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2562 09:53:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำ "ศิลปินศิลปาธร" ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ดังนี้

 
- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ สาขาศิลปะการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ
- นายอรรฆย์ ฟองสมุทร สาขาทัศนศิลป์ ภัณฑารักษ์
- นางสาวทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ สาขาสถาปัตยกรรม
- นายอุทิศ เหมะมูล สาขาวรรณศิลป์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรอรรถ จันทร์กล่ำ สาขาดนตรี
- นายธีระวัฒน์ มุลวิไล สาขาศิลปะการแสดง
- นายโสฬส สุขุม สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว
 
พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหารสมาคมฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "เดอะ พริ้นเซสส์ มหาจักรี สิรินธร คัพ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2018" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต "สปอร์ต ทัวริซึม ไบค์ ฟอร์ ออล" และผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ เฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 
ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา จำนวน ๒ ราย
วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2562 09:00:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๑๑ คณะ เฝ้าฯ