พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 13:54:00

เสด็จฯ ไปพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสรรเสริญ และประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บำเพ็ญคุณความดีและผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน และพระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้มีกุศลจิต เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและสิ่งของ ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) 

ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่ ๓๓๒ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)