พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 17:22:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม" เนื่องในโอกาสสมโภชพระอาราม ๑๙๐ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 14:11:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำ นายวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัท ฟิลิปส์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เพื่อสภากาชาดไทย และทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ กับเครื่องฟอกอากาศ สมทบโครงการกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัยของสภากาชาดไทย และทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ กับเครื่องฟอกอากาศ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

 
หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะบุคคล เฝ้าฯ ดังนี้
 
- นางสาวนภารัศมิ์ เลาหโชติสาร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติ ดิเออร์ลี่เลิร์นนิ่งเซนเตอร์ และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
 
- นายวิโรจน์ พรประกฤต ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดทำและจำหน่ายชุดเข็มกลัด "ภูมิพลังแห่งนวธารา" สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
 
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันจักรยาน "เอ็มทูเอฟ ไซคลิ่ง แชมเปี้ยนชิปส์ 2017" (M2F Cycling Championship 2017) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 08:47:00

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เป็นวันแรก จำนวน ๕,๓๖๔ คน ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ