พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 14:02:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๔ คณะ เฝ้าฯ 

 
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
 
นางสาวสุธิดา แสงสลับสี และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช
 
นางสุทิน ฟ้าคุ้ม และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการจัดการประกวดดนตรีไทยและอังกะลุงนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์เครื่องคู่ และวงอังกะลุง ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงานฯ และในโอกาสนี้ ผู้แทนวงดนตรีที่ชนะเลิศการประกวดฯ เฝ้าฯ ด้วย
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 08:50:00

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๒ จำนวน ๕,๕๑๓ คน ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ