พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 14:42:00

เสด็จฯ ไปในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง 

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 09:08:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี