พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 14:31:00

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง "ตะเลงพ่าย" รอบพิเศษ ณ โรงมหรสพสาธิต จักรพันธุ์ โปษยกฤต พิพิธภัณฑ์ เขตสายไหม 

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 13:34:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางจุรี วงศ์วิเศษ ณ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา