พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 02 เมษายน 2562 08:50:00

เสด็จฯ พร้อมด้วยคุณพลอยไพลิน และคุณสิริกิติยา เจนเซน ไปยังท่าวาสุกรี พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิบดีกรมประมง พร้อมข้าราชการ เฝ้าฯ  ถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งได้น้อมเกล้าฯ ถวายพันธุ์ปลาไทย ๙ ชนิด รวม ๕๙๐,๐๐๐ ตัว สำหรับทรงปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้ขยายพันธุ์ต่อไปอันเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒