พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 03 เมษายน 2562 00:00:00

ระหว่างวันพุธที่ ๓ ถึงวันพุธที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการนี้ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการลงนามการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจ ครั้งที่ ๑ ขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ระหว่างสำนักบริหารอาร์กติกและแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และทรงเปิดป้ายห้องปฏิบัติการร่วมวิจัยแอนตาร์กติก ไทย-จีน สิรินธร ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งจะทรงเข้าร่วมการประชุมสภารางวัลหลุยเซวู ซึ่งเป็นรางวัลเพื่ออารยธรรมของโลก นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรกิจการและการดำเนินงานของสถาบันและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ในกรุงปักกิ่ง เมืองรุ่ยจิน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า