พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2562 17:55:00

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ โอกาสนี้ ทรงระนาดเอก และทรงขับร้องเพลงอาถรรพณ์เถา ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน ด้วย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง  

วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2562 10:00:00

ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย และมหาวิทยาลัยคอลเลจ ดับลิน ไอร์แลนด์ และนักศึกษาที่ได้รับทุนตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ และในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าฯ ด้วย

วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2562 09:05:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอับดุลเลาะห์ ญุมอะห์ อับดุลเลาะห์ อัลชัรฮาน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐคูเวตประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ 

นายอีโว ซีเบอร์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ และในโอกาสนี้ นางกราซีตา โตเลนติโน ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าฯ ด้วย
 
นางสุจิตรา ทุไร  เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ และในโอกาสนี้ นายอาร์. สวามีนาถัน  คู่สมรสเอกอัครราชทูต ร่วมเฝ้าฯ ด้วย