ติดต่อสอบถาม


แผนกการเงินพระราชกุศล

กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303

โทรศัพท์ 02-280-3581-9 ต่อ 662-664

โทรสาร 02-281-7089