พระราชดำรัส ด้านการศึกษา


วันเดือนปี สถานที่ งาน รายละเอียด
22 สิงหาคม 2561อาคารเรียนรวม สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษา
จากสถาบันวิทยสิริเมธี ประจำปีการศึกษา 2560
10 สิงหาคม 2561ห้อง Lotus Suite 5-7
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
และการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7
18 กรกฎาคม 2561หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายกการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23
“วิศวกรรมโยธายุคใหม่กับการรับใช้สังคม”
07 มิถุนายน 2561โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกการประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2018
30 มีนาคม 2561หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
19 ตุลาคม 2560Pathumwan Princess Hotel, Pathumwan District, BangkokTroisième Colloque International de Bangkok 2017
<< Enseigner le français : s’engager pour innover>>
02 มิถุนายน 2560บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานีพิธีเปิดงานเนื่องในวาระครบ ๕ ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
12 เมษายน 2560หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิธีเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 14
29 มีนาคม 2560ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15
15 มีนาคม 2560ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานจุฬา ฯ วิชาการ ๖๐
“จุฬา ฯ เอ็กซ์โป – จุฬา ฯ ๑๐๐ ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม”
28 ธันวาคม 2559สนามกีฬาราชนิเวศน์กรีฑาสถาน
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
26 มีนาคม 2558ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43
งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 13
22 มกราคม 2558ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทรงแสดงความยินดีในโอกาสวาระครบรอบ ๕๐ ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28 มีนาคม 2557ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42
และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 12
05 กรกฎาคม 2556คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการ
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ต้นธารการศึกษาของสตรีไทย
29 มีนาคม 2556ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 11
24 มิถุนายน 2555หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
การประชุมสถาบันขงจื่อในเขตทวีปเอเชียและโอเชียเนีย ประจำปี 2555
20 มิถุนายน 2555ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีงานมหกรรมวิชาการ สกว.
“วิจัยตามรอยพระยุคลบาท : สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ”
04 พฤษภาคม 2555ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทรงเป็นประธานเปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๘
29 มีนาคม 2555ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตยทรงเปิดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐”
และ “งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐”
(Bangkok International Book Fair 2012)
06 กรกฎาคม 2554สนามกีฬาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร – ตำรวจ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2554
08 มิถุนายน 2554หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายกพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทาง
ทหารต่างประเทศ ปีการศึกษา 2551-2553
25 มีนาคม 2554ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙”
และงาน “สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๙”
25 พฤศจิกายน 2553ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชันงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 2
เรื่อง “สยามใหม่ จากมุมมองท้องถิ่น”
26 สิงหาคม 2553ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์งานนิทรรศการ “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553”
(Thailand Research Expo 2010)
26 มีนาคม 2553ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่งาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 38”
และ “งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 8”
08 พฤศจิกายน 2552ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาเนื่องในวาระครบ ๔๐ ปี โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
06 พฤษภาคม 2552โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายกพิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8
31 มีนาคม 2552ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียนการประชุมวิชาการในวาระครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
26 มีนาคม 2552ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 37
และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 7
30 มีนาคม 2550ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 35
และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 5
(Bangkok International Book Fair 2007)
05 ตุลาคม 2549ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานีการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
เนื่องในโอกาสวันครูโลก เรื่อง
“การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อตามทันโลกที่เปลี่ยนแปลง”
10 กันยายน 2549ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์นิทรรศการ สืบสายยุวกษัตริย์ สืบประวัติวังสระปทุม
26 กรกฎาคม 2549โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลส์การประชุมอบรมครูภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1 - ช่วงชั้นที่ 2 ของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2549
24 พฤษภาคม 2549อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยงานพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘
22 พฤษภาคม 2549ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การประชุมสัมมนาโลก
The Power of Language :
Theory, Practice and Development
29 มีนาคม 2549ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ และ
งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๔
03 มีนาคม 2549ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรพิธีพระราชทานโล่เกียรติยศแก่เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๘
13 ธันวาคม 2548โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์คการประชุมนานาชาติ เรื่อง
หอสมุดดิจิทัลแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๘
01 พฤศจิกายน 2548ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีการประชุมสมัชชา
การศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑
เรื่อง การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา
11 กรกฎาคม 2548อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม
ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
การประชุมใหญ่สามัญของอธิการบดีนานาชาติ ครั้งที่ ๑๔
25 มีนาคม 2548ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 33 และ
สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 3
08 ธันวาคม 2547ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานีการประชุมทางวิชาการด้านนิติศาสตร์ ไทย – ฝรั่งเศส ครั้งที่ 3
15 พฤศจิกายน 2547การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547 และการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “มิติใหม่ในการพัฒนาห้องสมุด”
21 ตุลาคม 2547หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครพิธีพระราชทานรางวัลแก่เมธีวิจัยอาวุโส
และนักวิจัยที่มีผลงานได้รับรางวัล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2546
05 ตุลาคม 2547หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการงานวันครูโลก ๒๐๐๔
27 สิงหาคม 2547ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาพระราชทานแก่
คณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา “รักการอ่าน สานสู่ฝัน”
27 พฤษภาคม 2547ห้องบอลรูม โซน เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การประชุมวิชาการนานาชาติ
SEAMEO – UNESCO Education Congress and Expo
ในหัวข้อ
“การปรับเปลี่ยนเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง”
26 มีนาคม 2547ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 2
“Bangkok International Book Fair 2004”
และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 32
12 กุมภาพันธ์ 2547ห้องรีเจนซี่ โรงแรมโอเรียลเต็ล
ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก
งานปิด
“เทศกาลการศึกษาไทย – อังกฤษ ครั้งที่ 4”