พระราชดำรัส ด้านสาธารณกุศล


วันเดือนปี สถานที่ งาน รายละเอียด
11 กันยายน 2561อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานครการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 36
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
03 มิถุนายน 2560อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพมหานครการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 35
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
16 กรกฎาคม 2558โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11
16 กรกฎาคม 2558โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ปาฐกถาในงานโครงการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11
เฉลิมพระเกียรติโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
“สภากาชาดไทย : การพัฒนาระบบอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาในสังคมไทย”
22 พฤษภาคม 2558อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านผู้สูงวัยและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3
“อาเซียนสูงวัยอย่างทรงพลัง 2558”
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
31 มีนาคม 2558ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสครบ 25 ปี ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
19 พฤษภาคม 2557อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานครการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 32
ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
25 มิถุนายน 2552หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่งานฉลอง 50 ปี ไลออนส์ไทย ใต้ร่มพระบารมี
18 กันยายน 2550อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ
ทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๕
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
14 มิถุนายน 2549สวนลุมพินี กรุงเทพมหานครงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2549
World Blood Donor Day 2006
07 กุมภาพันธ์ 2549ห้องสมานฉันท์ ชั้น ๓
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
งานสัมมนาวิชาการ
“สร้างความหวังเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า :
สภากาชาดกับภารกิจเพื่อมนุษยธรรม”
12 กรกฎาคม 2547โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรีการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 8
15 มีนาคม 2547สภากาชาดไทยการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี 2547
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ