พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 09:15:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ จำนวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ

 
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 10:00:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คณะครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสที่จัดให้มีการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี ๒๕๖๑

 
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 18:15:00

เสด็จฯ กลับจากการเยือนสาธารณรัฐคอซอวอ สาธารณรัฐแอลเบเนีย มอนเตเนโกร และสาธารณรัฐเฮลเลนิก เสด็จฯ โดยเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ อีเค ๔๑๘ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 00:00:00

ระหว่่างวันที่ ๑๕-๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐคอซอวอ สาธารณรัฐแอลเบเนีย มอนเตเนโกร และสาธารณรัฐเฮลเลนิก 

 
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 18:00:00

เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เขตวังทองหลาง