พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 09:00:00

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือ สายปฏิบัติการจากสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน ๒๓ แห่งทั่วประเทศ รวมจำนวน ๓,๑๐๓ คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

 
 
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 14:00:00

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สงคราม เหลืองทองคำ ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมชัย พงศ์จรรยากุล กรรมการและเลขานุการแผนกสัตวแพทย์ศาสตร์ และศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ สัตวแพทย์หญิงฐนิชา ชาญชัยเดชาชัย ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทย์ศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยอูเทรกต์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

 
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 18:00:00

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง

 
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 09:00:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ "วัฒนธรรมแห่งอายุวัฒนะ" ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เขตบางรัก 

 
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 09:00:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เครือข่ายผู้ให้บริการทางการแพทย์แห่งความเป็นเลิศ"  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพ เขตปทุมวัน