พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 17:21:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมประพาล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

 
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 17:42:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางกัณหา โชติกเสถียร ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา

 
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 14:29:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จำนวน ๔ คณะ เฝ้าฯ 

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 14:45:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ ดังนี้

นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

นายฌาก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และนายเกออร์ค ชมิท เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 09:03:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จำนวน ๑๕ คณะ เฝ้าฯ