พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 05 ธันวาคม 2566 09:00:00

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “Soil and Water : a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิตณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
วันอังคารที่ 05 ธันวาคม 2566 17:00:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต เสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในการนี้ด้วย

 
วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2566 09:00:00

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔๘ ณ อาคารสินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน

 
วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2566 14:30:00

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุม พยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ระบบการพยาบาลจักรวาลนฤมิตรในสังคมสูงวัยหลังภัยพิบัติโรคระบาด” (Toward Metaverse Nursing Systems for Post Pandemic in Aging Society) ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 
วันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม 2566 17:30:00

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปพระราชทานรางวัล เสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน

 
วันเสาร์ที่ 02 ธันวาคม 2566 14:00:00

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อาคารชายชล สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ ต่อจากนั้น เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน พรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.๙ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙

 
วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2566 15:00:00

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๒๐ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ (The 20th International Junior Science Olympiad : IJSO 2023) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย

 
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 15:00:00

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดงานคอมมาร์ต ๒๐๒๓ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา

 
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 09:30:00

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดอาคารวิทยวัฒน์ทัศนาณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด และทอดพระเนตรโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 09:00:00

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุม วิชาการ ๑๐๐ ปี หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุลเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และทรงบรรยายพิเศษ ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เขตคลองเตย