พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 17:00:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงจรัสลักษณ์ บำรุงพงศ์ ต.ช.,ต.จ. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

 
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 14:00:00

เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และทอดพระเนตรนิทรรศการศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี

 
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 08:40:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์นวัตกรรมซีพีแรม และโรงงานชลบุรี บริษัท ซีพีแรม จำกัด อำเภอศรีราชา ทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" และ "สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 17:00:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ "ฝากไว้ในแผ่นดิน ๑๔๐ ปี บี.กริม" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

 
วันเสาร์ที่ 09 มิถุนายน 2561 14:30:00

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร หน้าอาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน