พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 09:00:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ "CAS Innovation EXPO (Bangkok) 2018" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย

 
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 13:30:00

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ และท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน กรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ เข้าเฝ้าฯ ตามลำดับดังนี้
- นายจารุ เตชะเลิศไพศาล ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Chemistry จากมหาวิทยาลัยเทกซัส เอแอนด์เอ็ม สหรัฐอเมริกา เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
- นายชัยรัตน์ พลมุข ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๔ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Asian Studies (Southeast Asian Concentration) จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

 
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 15:00:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา

 
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 18:00:00

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ "สุนทราภรณ์ถวายความจงรักภักดี" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ และทรงขับร้องเพลงสุนทราภรณ์ร่วมกับวงดนตรีไทย และวงดนตรีสุนทราภรณ์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง

 
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2561 08:30:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่องโภชนาการช่วงแรกของชีวิต: พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา