พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 09:04:00

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นวันที่สาม จำนวน ๖,๐๗๓ คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 17:26:00

 เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ ๑๕๙ ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 19:03:00

 เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พันโทหญิง ลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา จากรัฐอิลลินอยส์ และคณะ เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 09:03:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นวันที่สอง จำนวน ๖,๐๔๙ คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 17:30:00

 เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี