พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2566 09:30:00 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ จำนวน ๖ คณะ เข้าเฝ้าฯ ณ วังสระปทุม
วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2566 14:30:00 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ จำนวน ๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ ณ วังสระปทุม
วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566 17:30:00 ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วังสระปทุม

วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2566 17:30:00เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสุทิน พงศ์พานิช ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2566 17:30:00เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์พิเศษมารุต บุนนาค ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร 
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566 09:00:00 เสด็จ ฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดอาคาร บ้านศรีนครินทร์ และทอดพระเนตรนิทรรศการครบรอบ ๔๐ ปี มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ บ้านเลขที่ ๒๒/๓๗ ถนนพุทธมณฑล สาย ๓ เขตหนองแขม
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566 14:00:00 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ จำนวน ๕ คณะ เข้าเฝ้าฯ ณ วังสระปทุม
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566 09:00:00 เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตร การดำเนินกิจการของบริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 09:30:00 ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ วังสระปทุม
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 13:30:00 ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ วังสระปทุม