พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 06 มกราคม 2564 09:13:00

เสด็จออก ณ ห้องประชุมวังสระปทุม ทรงเปิดงาน "ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไซนส์ แฟร์ ๒๐๒๑" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วันจันทร์ที่ 04 มกราคม 2564 15:05:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รุ่นที่ ๓ สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒๙ คน ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เขตบางพลัด

วันจันทร์ที่ 04 มกราคม 2564 17:30:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายชุดอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ นายเติ้ง เฟิง ประธานกรรมการบริหารบริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี จำกัด และคณะ ร่วมเฝ้าฯ ด้วย

วันเสาร์ที่ 02 มกราคม 2564 15:08:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพราหมณ์ที่ประกอบพระราชพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของเครื่องพิธีฯ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 09:10:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพราหมณ์ที่ประกอบพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของเครื่องพิธีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว พระราชทานเงินแก่คณะพราหมณ์