พระราชดำรัส ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา


วันเดือนปี สถานที่ งาน รายละเอียด
18 สิงหาคม 2559หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมการประชุมวิชาการของมูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
“คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย : ความสำคัญที่มีต่อพุทธศาสนศึกษา”
24 กรกฎาคม 2558โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการนานาชาติ
“ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย” ครั้งที่ 2
01 มิถุนายน 2555หมู่ที่ ๒ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีทรงเปิดป้าย “สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
15 มกราคม 2554สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
“จามจุรีเกมส์”
25 สิงหาคม 2553ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติอิมแพค เมืองทองธานีงานประชุมสัมมนาวิชาการหม่อนไหมอาเซียน
และงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553
09 สิงหาคม 2553ห้องควีนส์ปาร์ค 1 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ซอยสุขุมวิท 22การประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่อง “เรื่องเล่าพุทธศาสนาในเอเชีย”
Buddhist Narratives in Asia and Beyond
04 สิงหาคม 2553ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553
27 พฤษภาคม 2553โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตการประชุมวิชาการนานาชาติ
“วัฒนธรรมบาบ๋า - เพอรานากัน สายธารเชื่อมสัมพันธ์ไทย - จีน”
30 ตุลาคม 2552มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗
06 พฤศจิกายน 2551ห้องอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม
“นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 20”
03 พฤศจิกายน 2551หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)งานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551
03 สิงหาคม 2550วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง “พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์”
24 พฤษภาคม 2550สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การประชุมวิชาการนานาชาติ
“Syncretism in South and Southeast Asia: Adoption and Adaptation”
15 ธันวาคม 2549โรงแรมดิ อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์คการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10
เรื่อง “ประเพณีเหนือจริง”
10 พฤศจิกายน 2549ห้องควีนส์ปาร์ค 1 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์คการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง
“ปัญญากับพลวัตของภาษาและวรรณคดีไทยในสังคมโลก”
01 พฤศจิกายน 2548หอประชุมอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์
กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
การประชุมสุดยอดผู้นำ
พุทธศาสนาแห่งโลก ครั้งที่ ๔
28 กันยายน 2548หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชันการประชุมนานาชาติ
เรื่อง “พิพิธภัณฑ์กับชุมชน :
มุมมองเปรียบเทียบข้ามพรมแดนวัฒนธรรม”
23 มิถุนายน 2548โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์คการประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่อง “สันสกฤตในเอเชีย : เอกภาพในความหลากหลาย”
22 กรกฎาคม 2547อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหงงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 33