พระราชกิจเสด็จฯเยือนต่างประเทศ


วันเดือนปี ประเทศ รายละเอียด ภาพ
04 เมษายน 2567China

ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐ ประชาชนจีน

การเสด็จฯ เยือนครั้งนี้ ทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กับสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติจีน นอกจากนี้ ทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรสถานที่สำคัญ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยชิงหัว หอนิทรรศการประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีน พิพิธภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจีน กรุงปักกิ่ง โรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่ สิรินธร เมืองเหมียนหยาง และพิพิธภัณฑ์ซานชิงตุย เมืองเต๋อหยาง

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเซิ่น อี๋ฉิน มนตรีแห่งรัฐ สาธารณรัฐประชาชนจีน และนายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท

 
07 มกราคม 2567Singapore

ระหว่างวันอาทิตย์ ที่ 7 ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ ทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2024 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเฮ้ง ซวี เคต รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประสานงานนโยบายเศรษฐกิจ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และนายลอว์เรนซ์ หว่อง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทั้งพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตียว ชี เฮน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและถวายพระกระยาหารกลางวัน นอกจากนี้ ทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรสถานที่สำคัญ เช่น สถาบันริพับบลิกพอลิเทคนิค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์ และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย

 
02 พฤศจิกายน 2566Hong Kong

เสด็จฯ เยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการเสด็จฯ เยือนครั้งนี้ ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์การป้องกันชายฝั่งฮ่องกง องค์การเงินตราฮ่องกง และพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง

 
12 กันยายน 2566Japanเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเปิดอาคารนาลันทามหาวิหาร ณ วัดเน็มบุตสึชู ซัมโปซัน มูเรียวจูจิ จังหวัดเฮียวโกะ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตก ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เอ็มพลัส ศูนย์ศิลปะการแสดงซีชู และพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง 
24 มิถุนายน 2566Germanyระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการเสด็จฯ เยือนครั้งนี้ ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ครั้งที่ ๗๒ รวมทั้งทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฮุมพิส-คาร์เทียร์ พิพิธภัณฑ์โรงเรียนฟรีดิคส์ฮาเฟิน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฮ็อคชูเลอ ราเว็นส์บวร์ค-ไวน์การ์เทิน โบสถ์และห้องสมุดโคลสเตอร์ วิบลิงเงิน วิหารอุล์มเมอร์ มินสเตอร์ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุอุล์ม ชเวอร์เฮาส์ และสถาบันมัคส์ พลังค์ ด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ 
01 มิถุนายน 2566China

ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทดลองทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ด้วยการตรวจวัดอนุภาคนิวทริโนในห้องปฏิบัติการใต้ดิน (จูโน) ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง แห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ณ เมืองเจียงเหมิน และทรงร่วมพิธีฉลองการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๕๐ ณ เรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถ กรุงปักกิ่ง ซึ่งสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น นอกจากนี้ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในนครกว่างโจว เมืองฝอซาน และกรุงปักกิ่ง

 
12 พฤษภาคม 2566France ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทรงเป็นประธานเปิดงานแสดงดนตรีและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ และในโอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยงานแสดงดนตรีและนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมืองลียง สำนักงานใหญ่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส และคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส นอกจากนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและศิลปะ ในเมืองลียง และกรุงปารีส 
17 กรกฎาคม 2565Singapore

ระหว่างวันอาทิตย์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ถึง วันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘ ณ สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายเคนเนท เอ๋อร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ นอกจากนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมด้วยภริยา และนายเตียว ชี เฮียน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเฝ้าฯ และถวายพระกระยาหารกลางวันด้วย 

 

 

 
10 กุมภาพันธ์ 2563India

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆ ได้แก่ ป้อมปราการโกลกอนดา อุทยานมรดกกุตบ์ซาฮี โรงเรียนนายร้อยสาธารณรัฐอินเดีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สังเกตการณ์อาริยภัฏ และหอดูดาวเทวสถล

 
03 กุมภาพันธ์ 2565China

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ถึงวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว คริสต์ศักราช ๒๐๒๒ ณ กรุงปักกิ่ง ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและถวายพระกระยาหารเช้า ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ เรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถ

 
28 กันยายน 2562China

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายนถึงวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวจีน จะถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ ๗๐ ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาศาลาประชาชน ซึ่งเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ฝ่ายจีนจะมอบให้ชาวต่างประเทศ ที่สร้างคุณูปการสำคัญในการส่งเสริมมิตรภาพ และความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทรงเป็นบุคคลสำคัญต่างประเทศในจำนวน ๖ คน โอกาสนี้ จะทอดพระเนตรนิทรรศการความสำเร็จของสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ ๗๐ ปี ณ ศูนย์นิทรรศการกรุงปักกิ่ง อีกทั้ง ทรงร่วมพิธีเฉลิมฉลองงานวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน และทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และการเดินขบวนของฝ่ายพลเรือน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน

18 มกราคม 2562Singapore

ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๘ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์  

 
ในการเสด็จฯ เยือนครั้งนี้ เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ๒๐๑๙ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง และทรงร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และโรงเรียนนอร์ทไลท์ นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ อาทิ สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ เอส ราชารัตนัม ศูนย์มรดกอินเดีย บริษัทผลิตรสชาติอาหาร เค เอช โรเบิร์ตส สวนพฤกษศาสตร์แห่งสิงคโปร์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะวิทยาศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
25 กุมภาพันธ์ 2562Iceland

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐไอซ์แลนด์

21 มีนาคม 2562Germany

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

             
ในการนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงานมหกรรมหนังสือเมืองไลพ์ซิก ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไลพ์ซิก และทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในเมืองไลพ์ซิก อาทิ จัตุรัสใจกลางเมืองไลพ์ซิก โบสถ์นักบุญโทมัส และพิพิธภัณฑ์บาค
 
14 เมษายน 2562Panama

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐปานามา อย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐปานามา และเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเปรู อย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐเปรู

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐปานามา เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ คลองปานามา พิพิธภัณฑ์คลองเชื่อมมหาสมุทรปานามา และเขตประวัติศาสตร์ของกรุงปานามา กัสโก วิเอโฮ โอกาสนี้ ทรงพบกับนายฆวน การ์โลส บาเรลา โรดริเกซ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปานามา และนางอิซาเบล เด เซนต์ มาโล การ์เซีย เด อัลบาราโด รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐปานามา ณ ทำเนียบประธานาธิบดี

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเปรู เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ สวนพฤกษศาสตร์แห่งอุทยานสวนเลเยนดาส พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเปรูด้านโบราณคดี มานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ ศูนย์ผ้าทอพื้นเมืองแห่งกุสโก โบราณสถานเมืองโอยานตัยตัมโบ โบราณสถานมาชู ปิกชู 
และพิพิธภัณฑภัณฑ์ศิลปะกรุงลิมา อนึ่ง ทรงพบกับนายมาร์ติน อัลเบร์โต บิซการ์รา กอร์เนโฆ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู ณ ทำเนียบรัฐบาลสาธารณรัฐเปรู
03 เมษายน 2562China

ระหว่างวันพุธที่ ๓ ถึงวันพุธที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการนี้ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการลงนามการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจ ครั้งที่ ๑ ขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ระหว่างสำนักบริหารอาร์กติกและแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และทรงเปิดป้ายห้องปฏิบัติการร่วมวิจัยแอนตาร์กติก ไทย-จีน สิรินธร ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งจะทรงเข้าร่วมการประชุมสภารางวัลหลุยเซวู ซึ่งเป็นรางวัลเพื่ออารยธรรมของโลก นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรกิจการและการดำเนินงานของสถาบันและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ในกรุงปักกิ่ง เมืองรุ่ยจิน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า

22 มิถุนายน 2562Austria

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ถึงวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ณ สาธารณรัฐออสเตรีย เสด็จฯ ไปทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะของสาธารณรัฐออสเตรีย จากนั้น ทรงเป็นประธานในงานการแสดงดนตรีฉลอง ๑๕๐ ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย ณ โรงละครพระราชวังเชินบรุนน์ รวมทั้งทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในกรุงเวียนนา ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์พระราชวังเบลเวแดร์ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ออสเตรีย

ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ ๖๙ ณ ศูนย์ประชุมอินเซลฮาลล์ เมืองลินเดา นอกจากนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์อเล็กซานโดรฟกา ศูนย์วิจัยอนุภาคอิเล็กตรอนและซินโครตรอน ศูนย์วิจัยโครงการผลิตแสงเลเซอร์จากอิเล็กตรอนอิสระในย่านรังสีเอ็กซ์พลังงานสูงแห่งยุโรป และพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองฮัมบูร์ก

16 มิถุนายน 2562Japan

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ถึงวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น

10 มิถุนายน 2562Timor-leste

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๐ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

เสด็จฯ ไปทรงพบกับนายฟรังซิชกู กูแตร์รึช ลู โอลู ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ ทำเนียบประธานาธิบดี จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนฟาตูเกโร โรงเรียนอันนา เลมอส โรงเรียนประถมศึกษาอะคานูโน และโรงเรียนมัธยมเอ็นซิโน บาซิโกเฮรา รวมทั้งกิจการของสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติติมอร์-เลสเต วิทยาเขตเฮรา สหกรณ์กาแฟติมอร์ โรงพยาบาลกลาง กรุงดิลี และสภากาชาดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

03 มิถุนายน 2562Philippines

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓ ถึงวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

เสด็จฯ ทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ รวมทั้ง สถาบันต่าง ๆ ได้แก่ อนุสาวรีย์ไม้กางเขนมาเจลลัน มหาวิหารพระกุมารเยซู พิพิธภัณฑ์มหาวิหารพระกุมารเยซู สุสานและอนุสรณ์สถานอเมริกัน กรุงมะนิลา อนุสาวรีย์ริซาล อาสนวิหารมะนิลา ป้อมซานติอาโก พิพิธภัณฑ์โฮเซ ริซาล มหาวิทยาลัยซานโต โทมัส โรงเรียนประถมศึกษาอีซายาส เอส ตาปาเลส และโรงเรียนประถมศึกษาบากอง นายอน ๒ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเชียลีโต ซัลวาดอร์ อาวานเซนยา ภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระกระยาหารค่ำด้วย

24 สิงหาคม 2562Australia

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย

ในการเสด็จฯ เยือนครั้งนี้ เสด็จฯ ไปทรงเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๓ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติกรุงแคนเบอร์รา จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงพบกับพลเอก เดวิด จอห์น เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ณ ทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย นอกจากนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ อาทิ สวนพฤกษศาสตร์รอยัลแทสเมเนีย อุทยานแห่งชาติไฟรซิเน็ต เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโบโนร็อง หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา และองค์กรความร่วมมือด้านโรคสมองพิการ เขตสกัลลิน

02 กันยายน 2562Switzerland

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ ถึงวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส 

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ อาทิ คณะสัตวแพทยศาสตร์และศูนย์ปศุสัตว์มหาวิทยาลัยซูริก ศูนย์ปศุสัตว์และสัตวแพทย์ เมืองลินเดา โรงเรียนการบริหารจัดการเทคโนโลยีและกฎหมาย สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยซังคท์กัลเลิน และองค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป

20 พฤศจิกายน 2559India

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสภาวัฒนธรรมสัมพันธ์แห่งอินเดีย 

 
ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ เสด็จฯ ไปทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลสันสกฤตโลกประจำปี ๒๕๕๘ จากสภาวัฒนธรรมสัมพันธ์แห่งอินเดีย ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการใช้ภาษาสันสกฤต และทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินเดียร่วมกับศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐอินเดียจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดียในปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี รวมทั้งการดำเนินงานของคณะชีววิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นฮิล วิทยาเขตชอลลอง อนึ่ง ทรงพบกับนายประนาบ มุกเคอร์จี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียและนายโมฮัมมัด ฮามิด อันลารี รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียด้วย
26 พฤศจิกายน 2561India

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๖ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินเดีย

 
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในรัฐตริปุระ และรัฐมณีปุระ ได้แก่ ผาหินอูนาโกติ โรงละครกลางแจ้งภคยจันทรา ท่าเรือศูนย์การขนส่งทางน้ำภายในทะเลสาบโลกตัก วนอุทยานลอยน้ำแห่งชาติ เคบูล ลัมเจา และพระราชวังคางก์ลา
31 ตุลาคม 2561Brunei Darussalam

ระหว่างวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสด็จฯ เยือนเนการาบรูไนดารุสซาลาม เพื่อทรงนำคณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษา  

 
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้  ทรงนำนักเรียนนายร้อยและข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น มัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน พิพิธภัณฑ์เครื่องราชกกุธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองทัพบรูไน พื้นที่เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรวาซัน และพิพิธภัณฑ์การเดินเรือทางทะเลบรูไนดารุสซาลาม และเสด็จฯ ไปทรงเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ณ พระราชวังนูรูลอิมาน ด้วย
19 พฤศจิกายน 2561France

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

 
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ "ชุมทางวัฒนธรรม: ความเชื่อมโยงของภาษา วัฒนธรรม และการศึกษา" และทรงเปิดนิทรรศการ "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ : ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านมนุษยธรรม" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สถาบันแห่งชาติด้านภาษาและอารยธรรมตะวันออก กรุงปารีส นอกจากนี้ ทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับองค์กรพลังงานฟิวชันนานาชาติอีเทอร์ ณ สำนักงานใหญ่องค์กรพลังงานฟิวชันนานาชาติอีเทอร์ เมืองแซงต์-โปล-เลซ์-ดูรองซ์ อนึ่ง จะทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียกิเมต์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์เก บรองลี ฌาคส์ ชีรัค สถาบันวิจัยฟิวชันด้วยแม่เหล็ก กรรมาธิการพลังงานจากอะตอมและทางเลือกอื่นแห่งฝรั่งเศส และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน
11 มีนาคม 2561Moldova, Republic of

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 11 ถึงวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมอลโดวา จอร์เจีย และสาธารณรัฐอาร์เมเนีย 

 
ณ สาธารณรัฐมอลโดวา เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านประวัติศาสตร์มอลโดวา เมืองโบราณออร์เฮอุล เวคิ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
 
ณ จอร์เจีย เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรอารามจวารี มหาวิหารสเวทีสโคเวลี สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติจอร์เจีย และเขตเมืองเก่ากรุงทบิลิซิ
 
ณ สาธารณรัฐอาร์เมเนีย เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรป้อมปราการและอารามอัคฮ์ตาลา อารามฮักต์พาต สถาบันต้นฉบับตัวเขียนโบราณ เมส-รอพ แมชทอตส์-มาเตอนาดาราน และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งอาร์เมเนีย
 
 
 
26 กุมภาพันธ์ 2561United Kingdom

ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร 

 
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลกล้วยไม้ 2018 ณ เรือนกระจกปรินเซส ออฟ เวลส์ สวนพฤกษศาสตร์หลวงคิว กรุงลอนดอน โอกาสนี้ ทรงพบกับเจ้าหญิงอเล็กซานดรา และทอดพระเนตรการจัดแสดงงานดังกล่าวร่วมกัน  
 
06 กุมภาพันธ์ 2560Madagascar

ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐมาดากัสการ์และสาธารณรัฐมอริเชียส

03 ตุลาคม 2559Malaysia

ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 ถึงวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซีย

 
เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาขององค์กรและสถานศึกษาในรัฐปีนัง ได้แก่ ร้านกาแฟวิทยาศาสตร์ปีนังแอทเฮอริเทจ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุง หลิง วิทยาลัยอาชีวบาลิค ปูเลา ศูนย์เรียนรู้เทคโดมปีนัง โรงเรียนประถมศึกษามินเดน ไฮท์ โรงเรียนมัธยมศึกษาบูกิต จัมบูล รวมทั้ง ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพปีนัง
18 พฤศจิกายน 2558Switzerland

ระหว่างวันอังคารที่ 18 ถึงวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเอสโตเนีย และสหราชอาณาจักร

ณ สมาพันธรัฐสวิส เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานขององค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป และทรงเป็นสักขีพยานในการลงนามกรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป

ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งเยอรมนี และทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดังกล่าว และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ของไทย เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมและพิพิธภัณฑ์ศุลกากรแห่งเยอรมนี
 
ณ สหราชอาณาจักร เสด็จ ฯ ไปทรงร่วมการแสดงดนตรีไทยในงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน
22 กุมภาพันธ์ 2559Cambodia

ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 ถึงวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์  2559 เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ 

 
เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดศูนย์สุขภาพพระราชทานบ้านบ่อหยกที่ 1 (Boryok Ti Mouy) ซึ่งเป็นโครงการควบคุมโรคมาลาเรียพระราชทาน ในจังหวัดรัตนคีรี จากนั้น ทรงวางศิลาฤกษ์สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ (Kampong Speu Institute of Technology) อำเภอทะปง จังหวัดกำปงสปือ และทรงเปิดแพรคลุมป้ายสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล บ้านซ็อมโบร์ ตำบลซ็อมโบร์ อำเภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัดกำปงธม ซึ่งเป็นโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา
 
เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษาตุมปุง บ้านเวียลตนไซ ตำบลเมียนเจย อำเภอสำโรง จังหวัดกำปงสปือ โรงเรียนประถมศึกษาด็อมแบ บ้านด็อมแบ ตำบลด็อมแบ จังหวัดตโบงคมุม โรงเรียนประถมศึกษาป็อนเล็ย บ้านป็อนเล็ย ตำบลเปร๊กกันเดียง อำเภอเปียมโร จังหวัดเปรยเวง ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 
เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดอาคารอนุสาขากาชาดพระราชทาน บ้านซ็อมโบร์ ตำบลซ็อมโบร์ อำเภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัดกำปงธม และทรงร่วมงานกาลาดินเนอร์ ในโอกาสการฉลองครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จ ฯ ไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุณี แห่งกัมพูชา ณ พระราชวังเขมรินทร์ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเฝ้า ฯ ด้วย
17 มกราคม 2559Singapore

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2016 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์ อนึ่ง พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ และภริยา เข้าเฝ้าฯ  และถวายพระกระยาหารกลางวัน จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะวิทยาศาสตร์

18 มกราคม 2559Philippines

ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 ถึงวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

 
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาดากุง ปาตัก เมืองซิซอน จังหวัดซูริเกาเหนือ โรงเรียนประถมศึกษาบานายอน เมืองดากามี จังหวัดเลย์เต โรงเรียนประถมศึกษาบากองมายอง 2 และ โรงเรียนประถมศึกษาอิซาอัส ตาปาเลส เมืองอันติโปโล จังหวัดริซาล โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารเรียนพระราชทานของโรงเรียนประถมศึกษาบานายอน ที่พระราชทานพระราชทรัพย์ให้จัดสร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเดิมที่ถูกพายุพัดเสียหาย นอกจากนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโบสถ์และพิพิธภัณฑ์ซาน อากุสติน พิพิธภัณฑ์อายาลา พิพิธภัณฑ์การสู้รบช่องแคบซูริเกา มหาวิหารซานนิโคลาส เดอ โตเลนติโน โบสถ์ซานโต นิญโญ รวมทั้งพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมาริโอ เอ. เดอรีกีโต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าเฝ้าฯ ด้วย
07 มีนาคม 2559Indonesia

ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ เอส ดี เอ็น 50 เมืองเทอร์นาเต จังหวัดมาลุกุเหนือ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ เสด็จฯ ไปยังวังสุลต่านแห่งเทอร์นาเต เพื่อทอดพระเนตรปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและหอศิลป์แห่งชาติอินโดนีเซีย ป้อมโตลุกโก ภูเขาไฟรินจานี วิหารปูรา เมรุ และวิหารปูรา บาตู โบลอง และพระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเฝ้าฯ และถวายพระกระยาหารค่ำ
22 สิงหาคม 2559Brazil

ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 ถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 

19 สิงหาคม 2559China

ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

ในการนี้ เสด็จ ฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สือเจียหูท่งและพิพิธภัณฑ์การละครคณะละครประชาชน กรุงปักกิ่ง

 

 
21 กุมภาพันธ์ 2555Portugal

ระหว่างวันอังคารที่ ๒๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐโปรตุเกส  

ในการนี้ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดศาลาไทย ณ กรุงลิสบอน ในโอกาสการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับโปรตุเกส ครบ ๕๐๐ ปี นอกจากนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์กระเบื้องแห่งชาติและกิจการของศูนย์ซอมปาลิโมต์ และเสด็จฯ ไปทรงพบกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสและภริยา และเสวยพระกระยาหารกลางวัน ประธานาธิบดีและภริยาจัดถวาย ณ ทำเนียบประธานาธิบดี ในวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

19 มีนาคม 2555Pakistan

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอย่างเป็นทางการ ตามคำกราบทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสครบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ เสด็จฯ เยือนกรุงอิสลามาบัด เมืองตักศิลา เมืองเปศวาร์ เมืองฮารัปปา และเมืองละฮอร์ เพื่อทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางโบราณคดี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง โบราณสถานทางพุทธศาสนา และมัสยิดต่าง ๆ รวมทั้งทอดพระเนตรกิจการของสถาบันการศึกษาในเมืองเปศวาร์ และในวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เสด็จฯ ไปทรงพบกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ณ ทำเนียบประธานาธิบดี และทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นตราฮีลาล-เอ-ปากีสถาน อันเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่มอบให้บุคคลสำคัญชาวต่างประเทศ

02 เมษายน 2555China

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศจีนครั้งนี้ เสด็จฯ เยือนกรุงปักกิ่ง เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์วิจัยสแตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์นานาชาติปักกิ่ง ศูนย์วิจัยนาโนเคมีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ต่อจากนั้น เสด็จฯ เยือนสภาวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งชาติจีน สถาบันฟิสิกส์บรรยากาศแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน และวิทยาลัยสหภาพการแพทย์ปักกิ่ง ทั้งเสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงปักกิ่ง อนึ่ง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเฝ้าฯ และถวายพระกระยาหารค่ำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเจี่ย ชิ่งหลิน ประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน เข้าเฝ้าฯ ในวันดังกล่าวด้วย

16 เมษายน 2555Hong Kong

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๖ ถึงวันพุธที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ เสด็จพระราชดำเนินเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์การป้องกันชายฝั่งทะเลฮ่องกง เสด็จฯ ไปยังมหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอักษรศาสตร์ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อพัฒนาความเจริญของประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา การสาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งทรงมีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน นอกจากนี้ ได้ทรงแสดงปาฐกถาชุดเอกอัครทูตเบอร์ตันเลวิน ในหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-จีน รวมทั้งความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และสหรัฐอเมริกา ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสมาคมเอเชีย ศูนย์ฮ่องกง เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยฮ่องกง และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์และหอศิลปของมหาวิทยาลัยฮ่องกง

20 เมษายน 2554Viet Nam

ระหว่างวันพุธที่ ๒๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนหุ่งทั้ง และโรงเรียนหุ่งทั้งสาขาหมู่บ้านประมงวุงเวียง อำเภอฮาลอง จังหวัดกว๋างนิงห์ รวมทั้ง โรงเรียนนิงห์หมี อำเภอฮวาลือ จังหวัดนิงห์บิ่งห์ และโรงเรียนกาวเซิน อำเภอด่าบั๊ก จังหวัดฮว่าบิ่งห์

26 มิถุนายน 2554Germany

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ สาธารณรัฐออสเตรีย

ในการเสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ ๖๑ ณ เมืองลินเดา จากนั้น เสด็จฯ เยือนนครฮัมบูร์ก ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำนครฮัมบูร์ก เพื่อทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและกิจการของสถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวีนานาชาติแห่งเมืองฮัมบูร์ก และศูนย์วิจัยอิเล็กตรอน ซินโครตรอนแห่งประเทศเยอรมนี
ในการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐออสเตรีย เสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัยลีโอโพลด์ฟรานเซนส์แห่งอินส์บรุค ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองครบ ๓๐ ปี ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์พานอรามา ทีโรล และสถาบันวิทยาการสารสนเทศและทัศนศาสตร์เชิงควอนตัม เมืองอินส์บรุค
 

28 เมษายน 2554United Kingdom

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมงานพระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์ กับนางสาวแคเธอรีน มิดเดิลตัน ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร  ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในวันที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

03 ตุลาคม 2554South Africa

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ ราชอาณาจักรเลโซโท และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ในการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสวาซิแลนด์และราชอาณาจักรเลโซโทอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการเกษตรของสำนักพระราชวังและมูลนิธิพระดาบส รวมทั้งโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเลโซโท โดยผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งโครงการทั้งสองดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้เสด็จฯ ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชชนนีแห่งสวาซิแลนด์ และเสด็จฯ ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งเลโซโท ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศทั้งสองดังกล่าว
ในการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรแหล่งอารยธรรมต้นกำเนิดมนุษยชาติ "เดอะ เครเดิล ออฟ ฮิวแมนไคนด์" ศูนย์ทัศนศึกษามาโรเปง ถ้ำสเตอร์กฟอนไทน์ การผลิตไม้หัวเพื่อตัดดอกและขยายพันธุ์ของบริษัท ฮาเดโก จำกัด และสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติวอลเตอร์ ซิซูลู

25 ตุลาคม 2554India

ระหว่างวันอังคารที่ ๒๕ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

ในการนี้ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ในหัวข้อ "หญ้าแฝกกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ซึ่งสถาบันสมุนไพรและพืชหอมแห่งสาธารณรัฐอินเดียจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านหญ้าแฝกจากทั่วโลก โอกาสนี้ พระราชทานรางวัล "The King of Thailand Vetiver Awards" แก่ผู้ชนะเลิศผลงานวิจัยด้านหญ้าแฝกด้วย

11 พฤศจิกายน 2554Lao People's Democratic Republic

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ทำการด่านสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม - คำม่วน) ฝั่งไทย และนิทรรศการเชื่อมสัมพันธ์สองแผ่นดิน ทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม - คำม่วน) ร่วมกับนายบุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อจากนั้น เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อทรงเปิดอาคารที่ทำการด่านสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม - คำม่วน) ฝั่งลาว พร้อมกับนายบุนยัง ฯ รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปพระราชทานอาคารตรวจสุขภาพแม่และเด็ก แก่โรงพยาบาลแขวงคำม่วน และอาคารนอน แก่โรงเรียนสามัญชนเผ่าแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเสด็จฯ ไปพระราชทานอาคารตรวจสุขภาพแม่และเด็ก แก่โรงพยาบาลแขวงคำม่วน และอาคารนอน แก่โรงเรียนสามัญชนเผ่าแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

04 เมษายน 2554China

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๔  ถึงวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และระหว่างวันอังคารที่ ๑๒ ถึงวันพุธที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

ในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เสด็จฯ เยือนกรุงปักกิ่ง เมืองฉินหวงต่าว เมืองซูโจว นครเฉิงตู เมืองเหมียนหยาง นครฉงชิ่ง นครซีอาน และเมืองเอี๋ยนอัน เพื่อทอดพระเนตรสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ทั้งได้ทอดพระเนตรกิจการ และการดำเนินงานของสถาบัน และโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน และโรงเรียนประถมศึกษาเซียนเฟิงลู่ สิรินธร เมืองเหมียนหยาง นอกจากนี้ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์แลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวัฒนธรรมไทย-จีน สิรินธร มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีววิทยาระหว่างมหาวิทยาลัยปักกิ่งและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนึ่ง มหาวิทยาลัยเสฉวน มหาวิทยาลัยเฉิงตู และมหาวิทยาลัยซีหนาน ถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ด้วย

13 มีนาคม 2554United Kingdom

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเบลเยียม และสหราชอาณาจักร

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส จะได้ทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตร์จาร์แดง เดส์ ปลองต์ กรุงปารีส จากนั้น จะเสด็จฯ ไปยังราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลา ณ พระราชวังชตูเฟนแบร์ก และจะเสด็จฯ ไปยังสหราชอาณาจักรเพื่อทรงเยือนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานคณะกรรมการประจำคณะเอเชียและตะวันออกกลางศึกษา ทั้งจะทรงร่วมงาน "ฉลองครบรอบ ๒๐ ปี ดนตรีไทยในสหราชอาณาจักร" ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ในโอกาสครบ ๒๐ ปี ของการก่อตั้งชมรมดนตรีไทยแห่งสหราชอาณาจักร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

07 มีนาคม 2554India

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 

ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ เสด็จฯ เยือนกรุงนิวเดลี รัฐกรณาฏกะ และรัฐมหาราษฏระ เพื่อทอดพระเนตรสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เช่น ถ้ำอชันตาและถ้ำแอลโลรา รวมทั้งทอดพระเนตรกิจการของสถาบันวิจัยด้านการเกษตรแห่งอินเดีย ระหว่างที่ประทับ ณ กรุงนิวเดลี พระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียเข้าเฝ้าฯ และถวายพระกระยาหารกลางวัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

12 ธันวาคม 2553United States

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา 

ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอินดีแอนา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านมนุษยศาสตร์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

14 ตุลาคม 2553Chile

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐชิลีอย่างเป็นทางการ

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาหญ้าแฝกลาตินอเมริกา ครั้งที่ ๑ ณ กรุงซันติอาโก ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐชิลีและประธานเครือข่ายหญ้าแฝกโลก นอกจากนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจการด้านดาราศาสตร์ และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และโบราณคดี เช่น หอดูดาวเซร์โร ปารานาล เมืองอันโตฟากัสตา โบสถ์ซานโต โดมิงโก และพิพิธภัณฑ์โบราณคดี เมืองลาเซเรนา จากนั้น ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะพลาซ่าประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการประกาศเอกราชของสาธารณรัฐชิลีครบ ๒๐๐ ปี และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐชิลี

10 ตุลาคม 2553Japan

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ถึงวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น 

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างมหาวิทยาลัยนาลันทา ณ เมืองโกเบ ตามคำทูลเชิญของประธานการประชุมสุดยอดพระพุทธศาสนา และเสด็จฯ ไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ซึ่งพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

03 ตุลาคม 2553Netherlands

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๓ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของมูลนิธิหุบเขาอาหาร เมืองวาเคอนิงเงิน และความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยวาเคอนิงเงิน รวมทั้งการดำเนินงานของคณะภูมิสารสนเทศและการสังเกตสภาพทางธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยทเวนเตอ เมืองเอนสเคอเด และได้เสด็จ ฯ ไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ ณ พระราชวังเฮาส์ เตน บอส และทรงเข้าเฝ้าเจ้าชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์ และเจ้าหญิงมักซิมา พระชายา ณ พระราชวังไอเกนฮอร์สท์

15 สิงหาคม 2553Germany

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจการและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเลโอโพลดีนา และมูลนิธิฟรังเคอ รวมทั้งสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ปราสาทโมริทซ์บูร์ก พิพิธภัณฑ์บ้านของแฮนเดล และพิพิธภัณฑ์วัสไมเยอร์

19 กรกฎาคม 2553China

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙​ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการเสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ​ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการครั้งที่ ๔ (i-CREATe 2010) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และทรงเปิดสถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพของสถาบันวิจัยเมดเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเจียวทง นอกจากนี้ จะได้ทอดพระเนตรกิจการของสถาบัน และสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่งเซี่ยงไฮ้ โรงพยาบาลฮั่วซาน วัดจิ้งอันและสถาบันฟิสิกส์ประยุกต์แห่งเซี่ยงไฮ้ ในการนี้ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานมหกรรมเอ็กซ์โปโลก ๒๐๑๐ ด้วย
 
 

26 มิถุนายน 2553Germany

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน - วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ในการเสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ ๖๐ ณ เมืองลินเดา โอกาสนี้ มูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ได้ขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายพระเกียรติเป็น สมาชิกสภาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของสภาแห่งการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล จากนั้น ทรงเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล นอกจากนี้ ได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและกิจการของสถาบันต่างๆ เช่น โรงพยาบาลจักษุแห่งมหาวิทยาลัยทือบิงเงน พิพิธภัณฑ์พระราชวังโฮเฮนทือบิงเงน พระราชวังและโบสถ์ เบเบนเฮาเซิน และสถาบันระบบพลังงานแสงอาทิตย์เฟราน์โฮเฟอร์แห่งเมืองไฟรบูร์ก

25 มิถุนายน 2553Belgium

ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๕  ถึงวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปเข้าเฝ้า สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลา ณ พระราชวังสตุยเวนแบร์ก และเสด็จ ฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรเบลเยียมแห่งใหม่ ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

12 เมษายน 2553Switzerland

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๒ ถึงวันพุธที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารใหม่ของโรงเรียน เอ-กอล นูแวล เดอ ลา ซูวิส โร-มองด์ เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนดังกล่าว อนึ่ง โรงเรียนเอ-กอล นูแวล เดอ ลา ซูวิส โร-มองด์ เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษา เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๘ ถึง ๒๔๘๘

03 เมษายน 2553China

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เยือนกรุงปักกิ่ง นครคุนหมิง เมืองลี่เจียง นครเฉิงตู และเมืองเหมียนหยาง เพื่อทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติผู่ต๋าชั่ว วัดกุยซาน หอดูดาวเกาเหมยกู่ และเมืองโบราณต้าเหยียน รวมทั้งทอดพระเนตรกิจการของสถาบันต่างๆ เช่น โรงพยาบาลที่ ๓ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ และสถานีวิทยุระหว่างประเทศของจีน เสด็จ ฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาเซียนเฟิงลู่ สิรินธร เมืองเหมียนหยาง และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเจี่ย ชิ่งหลิน ประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
นอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีฉลองครบรอบ ๖๐ ปีภาคภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม สถานีวิทยุซีอาร์ไอ และพิธีเปิด เว็บไซต์ จีน-อาเซียน ซีอาร์ไอ ออนไลน์ ณ โรงแรม ไชน่า เวิลด์ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

15 มีนาคม 2553Myanmar

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๕ ถึงวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสหภาพพม่า

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กีสในภาคอิรวดีและภาคย่างกุ้ง เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เช่น ศูนย์อนามัยชนบท โรงพยาบาลหมู่บ้านดอเยง โรงเรียนกะดงกะนีและศูนย์หลบภัยพายุไซโคลน รวมทั้งศูนย์โลหิตแห่งชาติพม่า โรงพยาบาลกลางย่างกุ้ง และเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น เจดีย์อุปปตะสันติ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง และพระเจดีย์ไจติโย นอกจากนี้ ทรงพบกับพลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย ประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐแห่งสหภาพพม่า ทั้งได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอก ติฮะ ตูระ ติน อ่อง มิ้นท์ อู เลขาธิการ ๑ ของสภาสันติภาพ และการพัฒนาแห่งรัฐแห่งสหภาพพม่าเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและถวายพระกระยาหารค่ำ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓

15 กุมภาพันธ์ 2553Bangladesh

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนิน เยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

เสด็จ ฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาด้านสุขภาพของคณะสาธารณสุขบลูมเบิร์ก แห่งมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของคณบดีคณะสาธารณสุขบลูมเบิร์ก ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์วิจัยโรคท้องเดินระหว่างประเทศ บังกลาเทศ กรุงธากา เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมสำนักงานจิวิตา เมืองรังปูร์ และสำนักงานใหญ่จิวิตา เมืองไกบันดา เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการจิวิตา ได้แก่ โครงการการวิจัยโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็กที่หมู่บ้านกุมาเรภิฏ เมืองไกบันดา โครงการการตรวจการตั้งครรภ์ของสตรีในหมู่บ้านพูร์โบ (ตะวันออก) เกซาลี ดังกา โครงการเยี่ยมสตรีช่วงระยะใกล้คลอดที่หมู่บ้านอุตตาร์ (เหนือ) ฮัท บัมนิ นอกจากนี้ เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมธนาคารกรามีน และเสด็จ ฯ ไปทรงพบกับเชค ฮาซีนา นายกรัฐมนตรีแห่งบังกลาเทศ ณ ทำเนียบนายกรัฐมนตรี 

11 กุมภาพันธ์ 2553Lao People's Democratic Republic

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เสด็จ ฯ ไปยังด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประทับรถยนตร์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังมหาวิทยาลัยจำปาสัก แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ในด้านต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยจำปาสัก ได้แก่ โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยจำปาสัก ทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่อโครงการฯ ทอดพระเนตรแปลงสาธิตพันธุ์หญ้าเลี้ยงสัตว์ และพันธุ์หญ้าแฝก ทรงรับฟังการบรรยายสรุปด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการฯ ด้านการปลูกพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ ทอดพระเนตรกิจกรรมและทรงรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานในด้านต่างๆ คือ ด้านปศุสัตว์ ด้านการประมง การปลูกข้าวนาปรัง การปลูกพืชอาหารสัตว์ การป้องกันการพังทลายของดิน งานวนเกษตรและระบบป่าอนุรักษ์

19 เมษายน 2551Ghana

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๙ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐกานาอย่างเป็นทางการ ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานา

ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังกรุงอักกรา สาธารณรัฐกานา ผ่านนครแฟรงเฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และนครลากอส สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ในการนี้ ทรงร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ ๑๒ ในหัวข้อ "มองโอกาสและความท้าทายของโลกาภิวัตน์และการพัฒนา" ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติกรุงอักกรา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ทรงร่วมการประชุมโต๊ะกลม หัวข้อ ที่ ๕ "การนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนา" และทรงมีพระราชดำรัสปาฐกถานำ จากนั้น ทรงฟังการอภิปรายจากผู้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม
นอกจากนี้ ทรงมีพระราชกรณียกิจอื่นๆ ดังนี้ เสด็จ ฯ ไปยังเมืองคูมาสิ แคว้นอะชานติ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์วังแมนฮเยีย ทรงเข้าร่วมพิธีต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือนแคว้นอะชาติอย่างเป็นทางการของกษัตริย์โอ๊ะตุมฟู โอะ โอเซอิ ตูตู แห่งอะชานติ เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควาเม่ นะครูมาห์
วันต่อมา เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกานา เสด็จ ฯ ไปทรงพบนางเทเรซ่า คูฟูร์ ภริยาประธานาธิบดีสาธารณรัฐกานา และเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงอักกรา ได้แก่ ศูนย์กลางด้านความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กานา-อินเดีย โคฟี่ อันนัน อนุสรณ์สถานควาเม่ นะครูมาห์ ศูนย์หัตถกรรมพื้นเมืองกานา เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรปราสาทเคปโคสต์ เมืองเคปโคสต์ แคว้นเซ็นทรัล และปราสาทเอลมินา หนึ่งในสถานที่ที่เป็นมรดกโลกของยูเนสโก บริเวณอ่าวกินี ในบริเวณพื้นที่ตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา

02 เมษายน 2551China

ระหว่างวันพุธที่ ๒ ถึงวันพุธที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ณ กรุงปักกิ่ง เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัยแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน สถาบันสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน ต่อมา เสด็จ ฯ ไปยังมหาศาลาประชาชน ทรงพบนายเจี่ย ชิ่งหลิน ประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติ  วันต่อมา เสด็จ ฯ ไปยังเมืองชิงต่าว มณฑลซานตง ทอดพระเนตรวัดไท่ซิงกง ภูเขาเหลาซาน ศูนย์อำนวยการกีฬาทางน้ำสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปักกิ่ง ๒๐๐๘ บริษัทผลิตเบียร์ชิงต่าว ทำเนียบอดีตผู้สำเร็จราชการชาวเยอรมนี และในช่วงค่ำ เสวยพระกระยาหารค่ำ ประธานสภาประชาชนแห่งชาติเมืองชิงต่าวจัดถวาย นอกจากนี้ ได้เสด็จ ฯ ไปทรงเยือนเมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง นครฮาร์บิน มณฑลเฮย์หลงเจียง เมืองไป๋ซาน มณฑลจี๋หลิน และในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮาร์บิน ในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยฯ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยด้วย

26 พฤศจิกายน 2552Viet Nam

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ ๔ ซึ่งศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนาม พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติเวียดนาม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทหาร พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ วัดเสาเดียว ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมวันเหมียว และพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์
  

08 ธันวาคม 2552China

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

เสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัลมิตรนานาชาติสิบอันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน จากการจัดกิจกรรมให้ประชาชนชาวจีนลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเลือกสรร "เพื่อนของชาวจีนในรอบ ๑๐๐ ปี" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน "Chinese Connection - Top Ten International Friends of China" เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบ ๖๐ ปี ของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ ทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายเหรียญรางวัลจากนายเจี่ย ชื่อ หลิน ประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน และทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายประกาศนียบัตรจากนายหวัง ไต้ หัว รัฐมนตรีกระทรวงการบริหารงานวิทยุ ภาพยนต์และโทรทัศน์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
นอกจากนี้ เสด็จ ฯ เยือนสถานีวิทยุซีอาร์ไอ (China Radio International) และพระราชทานสัมภาษณ์แก่นางเหอสี่หลิง ผู้สื่อข่าวของ สถานีวิทยุซีอาร์ไอภาคภาษาไทย และทรงพระอักษรพู่กันจีนพระราชทานแก่สถานีวิทยุซีอาร์ไอ ข้อความว่า "โหย่วอี้จือเซิง" หรือ "เสียงแห่งมิตรภาพ"  

15 พฤศจิกายน 2552Philippines

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ถึงวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เสด็จ ฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบ ๕๐ ปี การก่อตั้งสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ และทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านพันธุกรรมข้าว ครั้งที่ ๖ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ในช่วงค่ำ เสด็จ ฯ ไปยังทำเนียบประธานาธิบดี ทรงพบกับนางกลอเรีย มาคาปากัล อาโรโย ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งถวายพระกระยาหารค่ำ ณ ทำเนียบมาลากันยัง กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในวันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เสด็จ ฯ ไปยังมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ วิทยาเขต ลอส บาโยส ทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขากฎหมาย จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ได้เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรกิจการของสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ สถาบันวิจัยข้าวฟิลิปปินส์ และศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพแห่งอาเซียน 

23 สิงหาคม 2552Mongolia

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมองโกเลียอย่างเป็นทางการ ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย

ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโรงเรียนอัลตันบูลัก ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาให้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียขอพระราชทาน รวมทั้งทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญานานาชาติ ตลอดจนทอดพระเนตรวิถีชีวิตชาวพื้นเมืองและการแสดงพื้นเมืองของประเทศมองโกเลีย นอกจากนี้ ทรงพบกับประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ซึ่งได้ถวายพระกระยาหารค่ำในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีแห่งมองโกเลียเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

17 สิงหาคม 2552India

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

เสด็จ ฯ ไปยังเมืองภูดูเชอร์รี่ (เดิมชื่อ พอนดิเชอร์รี่) รัฐทมิฬนาฑู ทรงเยี่ยมสมาคมฝรั่งเศส สถาบันฝรั่งเศสแห่งภูดูเชอร์รี ทรงพบกับนายอิคบัล ซิงห์ ผู้ว่าราชการเมืองภูดูเชอร์รี่ ซึ่งได้ถวายพระกระยาหารกลางวัน ณ ทำเนียบผู้ว่าราชการฯ แล้วเสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศและ พิพิธภัณฑสถานภูดูเชอร์รี วันต่อมา เสด็จ ฯ ไปยังกรุงนิวเดลี ทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลด้านวรรณกรรม "ชญานปีฐ" ครั้งที่ ๔๒ ณ อาคารรัฐสภา ในช่วงค่ำ พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ศาสตราจารย์สัตยพรต ศาสตรี ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี นอกจากนี้ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานคานธี บริษัทที่ปรึกษาโทรคมนาคมอินเดีย จำกัด และ "กัมมาสธัมมะนิคม" 

01 กุมภาพันธ์ 2552India

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

เสด็จ ฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเดลี (Delhi Sustainable Development Summit 2009) ทรงร่วมการประชุมสุดยอดระดับผู้นำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ และวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมอโศก กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย จากนั้นได้เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆ ในรัฐอัสสัม เช่น หมู่บ้านไต นำพ่าเก โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ไต นำพ่าเก เมืองดิบรูห์คารห์ ศูนย์วิจัยชา สถานีวิจัยต๊อกไล เมืองชอร์หัต สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยานแห่งชาติคาสิรังกา ในเขตโบคาคัท หมู่บ้านปัตซากุ เมืองศิวสาคร วังตาลาตัล ฆาร์ ตำหนักรังฆาร์ นอกจากนี้ ได้เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยแห่งสถาบันวิจัยด้านการพลังงาน วิทยาเขต Vasant Kunj ศูนย์รักษากระดูกสันหลังอินเดีย โรงเรียนวสันต์ วัลเลย์ ศูนย์วิจัยสมองแห่งชาติ รัฐหรยาณา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพนานาชาติ และได้ทรงพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียซึ่งได้ถวายพระกระยาหารกลางวัน ณ ทำเนียบไฮเดอราบัด

05 มีนาคม 2552Lao People's Democratic Republic

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เสด็จ ฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับ นายบุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดโรงงาน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศลาว จำกัด บ้านนาไห่ เมืองหาดซายฟอง กรุงเวียงจันทน์  ทอดพระเนตรหอสมุดแห่งชาติลาว เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโรงเรียนสามัญเผ่าแขวงคำม่วน และทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เปิดโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๓ (คำม่วน - นครพนม) นอกจากนี้ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ที่ได้พระราชทานแก่ลาว เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวลาว โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการศึกษา  และทรงเยี่ยมศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว หลัก ๒๒  เมืองนาทรายทอง แขวงเวียงจันทน์

28 มิถุนายน 2552Germany

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ถึงวันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เสด็จ ฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ ๕๙ ณ ศูนย์ประชุมอินเซล ฮัลเล เมืองลินเดา และทรงร่วมการประชุมดังกล่าว ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล และเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรหอสมุดแห่งรัฐบาวาเรีย โรงเรียนอนุบาลอัม ฮอยเยอร์แบร์ก พิพิธภัณฑ์เมืองลินเดา วันต่อมา เสด็จ ฯ ไปยังกรุงเบอร์ลิน ทอดพระเนตรโรงบำบัดน้ำเสียรูห์เลเบน และโรงงานก๊าซชีวภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ออตโตบอค อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาดเลอร์สโฮฟ ต่อจากนั้น เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยคาร์ลส์รูห์ ซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีในด้านเทคโนโลยีและการทำวิจัย

03 เมษายน 2552China

ระหว่างวันศุกร์ที่ ๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

เสด็จ ฯ ไปยังมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เพื่อทรงหารือกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-จีน จากนั้น ทรงเยือนนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน เมืองเหมียนหยาง เขตเมืองเก่าอำเภอเป่ยชวน ทอดพระเนตรพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และพื้นที่ที่จะก่อสร้างเมืองใหม่ อำเภอเป่ยชวน นอกจากนี้ เสด็จ ฯ ไปยังนครซีอาน มณฑลส่านซี ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี โรงงานผลิตรถบรรทุกหนัก โรงงานผลิตเครื่องพิมพ์
อนึ่ง ในโอกาสที่เสด็จ ฯ เยือนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ในวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยฯ ถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยด้วย จากนั้น เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดงาน "ไทยแลนด์เดย์" ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน และทรงเปิดนิทรรศการ "ประเทศจีนในสายตาของเจ้าฟ้าหญิงไทย" ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ กรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสี จิ้น ผิง รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้า ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒

22 เมษายน 2552Singapore

ระหว่างวันพุธที่ ๒๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีสิงคโปร์

เสด็จ ฯ ไปทรงพบ นายเอส อาร์ นาธาน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยา ซึ่งได้ถวายพระกระยาหารกลางวัน ณ ทำเนียบประธานาธิบดี และได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เข้าเฝ้า ฯ ด้วย นอกจากนี้ เสด็จ ฯ ไปทรงร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยการบริหารสิงคโปร์ นอกจากนี้ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรกิจการของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร อาคารฟิวชันโนโปลิส สถาบันเอเชียตะวันออก โรงพยาบาลตันต๊อกเส็งซึ่งทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลตันต๊อกเส็งกับศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สมาคมเพื่อผู้พิการทางร่างกาย วันต่อมา เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรกิจการขององค์การพัฒนาเขตมหานครสิงคโปร์ สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ เขื่อนมารีนา และพิพิธภัณฑ์ปารานากัน

17 มีนาคม 2552France

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒  เสด็จฯ เยือนสมาพันธรัฐสวิสและสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันอังคารที่ ๑๗ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เสด็จ ฯ ด้วยรถไฟ TGV ไปยังเมืองปัวติเยร์ ฯ จากนั้น เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรสถานีผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ซีโวซ์ และ Futuroscope และทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ ที่กรุงปารีส ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ จากนั้น เสด็จ ฯ ไปทรงร่วมการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ "ศิลปะทวาราวดี : แง่มุมต่าง ๆ ทางด้านการวิจัยทางโบราณคดีในประเทศไทย" ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียแห่งชาติกีเม่ กรุงปารีส และทอดพระเนตรห้องสมุดของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ พิพิธภัณฑ์แฟชั่นและสิ่งทอ

15 มีนาคม 2552Switzerland

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒  เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสและสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ถึงวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานขององค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป ณ นครเจนีวา และเสด็จ ฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดศาลาไทย ณ เมืองโลซาน ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒
 

21 กรกฎาคม 2552China

ระหว่างวันอังคารที่ ๒๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เสด็จ ฯ เยือนนครเซี่ยงไฮ้ ไปทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น หอดูดาวนครเซี่ยงไฮ้ สถานที่จัดงานมหกรรมการแสดงสินค้าโลก ๒๐๑๐ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ โรงงานผลิตคอมพิวเตอร์เลโนโว และตลาดหลักทรัพย์นครเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ ยังได้เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ สวนสาธารณะเฉิงซื่อซาทัน เมืองจินซาน ปรากฏการณ์คลื่นน้ำย้อนกลับ ณ ปากแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณเหยี่ยนกวน เมืองไห่หนิง และสะพานข้ามอ่าวหางโจว ที่เชื่อมเมืองเจียซิงกับเมืองหนิงโปของมณฑลเจ้อเจียง