พระราชกิจเสด็จฯเยือนต่างประเทศ


วันเดือนปี ประเทศ รายละเอียด ภาพ
11 มีนาคม 2561Moldova, Republic of

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 11 ถึงวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมอลโดวา จอร์เจีย และสาธารณรัฐอาร์เมเนีย 

 
ณ สาธารณรัฐมอลโดวา เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านประวัติศาสตร์มอลโดวา เมืองโบราณออร์เฮอุล เวคิ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
 
ณ จอร์เจีย เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรอารามจวารี มหาวิหารสเวทีสโคเวลี สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติจอร์เจีย และเขตเมืองเก่ากรุงทบิลิซิ
 
ณ สาธารณรัฐอาร์เมเนีย เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรป้อมปราการและอารามอัคฮ์ตาลา อารามฮักต์พาต สถาบันต้นฉบับตัวเขียนโบราณ เมส-รอพ แมชทอตส์-มาเตอนาดาราน และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งอาร์เมเนีย
 
 
 
26 กุมภาพันธ์ 2561United Kingdom

ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร 

 
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลกล้วยไม้ 2018 ณ เรือนกระจกปรินเซส ออฟ เวลส์ สวนพฤกษศาสตร์หลวงคิว กรุงลอนดอน โอกาสนี้ ทรงพบกับเจ้าหญิงอเล็กซานดรา และทอดพระเนตรการจัดแสดงงานดังกล่าวร่วมกัน  
 
06 กุมภาพันธ์ 2560Madagascar

ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐมาดากัสการ์และสาธารณรัฐมอริเชียส

03 ตุลาคม 2559Malaysia

ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 ถึงวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซีย

 
เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาขององค์กรและสถานศึกษาในรัฐปีนัง ได้แก่ ร้านกาแฟวิทยาศาสตร์ปีนังแอทเฮอริเทจ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุง หลิง วิทยาลัยอาชีวบาลิค ปูเลา ศูนย์เรียนรู้เทคโดมปีนัง โรงเรียนประถมศึกษามินเดน ไฮท์ โรงเรียนมัธยมศึกษาบูกิต จัมบูล รวมทั้ง ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพปีนัง
18 พฤศจิกายน 2558Switzerland

ระหว่างวันอังคารที่ 18 ถึงวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเอสโตเนีย และสหราชอาณาจักร

ณ สมาพันธรัฐสวิส เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานขององค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป และทรงเป็นสักขีพยานในการลงนามกรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป

ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งเยอรมนี และทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดังกล่าว และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ของไทย เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมและพิพิธภัณฑ์ศุลกากรแห่งเยอรมนี
 
ณ สหราชอาณาจักร เสด็จ ฯ ไปทรงร่วมการแสดงดนตรีไทยในงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน
22 กุมภาพันธ์ 2559Cambodia

ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 ถึงวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์  2559 เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ 

 
เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดศูนย์สุขภาพพระราชทานบ้านบ่อหยกที่ 1 (Boryok Ti Mouy) ซึ่งเป็นโครงการควบคุมโรคมาลาเรียพระราชทาน ในจังหวัดรัตนคีรี จากนั้น ทรงวางศิลาฤกษ์สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ (Kampong Speu Institute of Technology) อำเภอทะปง จังหวัดกำปงสปือ และทรงเปิดแพรคลุมป้ายสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล บ้านซ็อมโบร์ ตำบลซ็อมโบร์ อำเภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัดกำปงธม ซึ่งเป็นโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา
 
เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษาตุมปุง บ้านเวียลตนไซ ตำบลเมียนเจย อำเภอสำโรง จังหวัดกำปงสปือ โรงเรียนประถมศึกษาด็อมแบ บ้านด็อมแบ ตำบลด็อมแบ จังหวัดตโบงคมุม โรงเรียนประถมศึกษาป็อนเล็ย บ้านป็อนเล็ย ตำบลเปร๊กกันเดียง อำเภอเปียมโร จังหวัดเปรยเวง ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 
เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดอาคารอนุสาขากาชาดพระราชทาน บ้านซ็อมโบร์ ตำบลซ็อมโบร์ อำเภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัดกำปงธม และทรงร่วมงานกาลาดินเนอร์ ในโอกาสการฉลองครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จ ฯ ไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุณี แห่งกัมพูชา ณ พระราชวังเขมรินทร์ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเฝ้า ฯ ด้วย
17 มกราคม 2559Singapore

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2016 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์ อนึ่ง พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ และภริยา เข้าเฝ้าฯ  และถวายพระกระยาหารกลางวัน จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะวิทยาศาสตร์

18 มกราคม 2559Philippines

ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 ถึงวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

 
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาดากุง ปาตัก เมืองซิซอน จังหวัดซูริเกาเหนือ โรงเรียนประถมศึกษาบานายอน เมืองดากามี จังหวัดเลย์เต โรงเรียนประถมศึกษาบากองมายอง 2 และ โรงเรียนประถมศึกษาอิซาอัส ตาปาเลส เมืองอันติโปโล จังหวัดริซาล โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารเรียนพระราชทานของโรงเรียนประถมศึกษาบานายอน ที่พระราชทานพระราชทรัพย์ให้จัดสร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเดิมที่ถูกพายุพัดเสียหาย นอกจากนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโบสถ์และพิพิธภัณฑ์ซาน อากุสติน พิพิธภัณฑ์อายาลา พิพิธภัณฑ์การสู้รบช่องแคบซูริเกา มหาวิหารซานนิโคลาส เดอ โตเลนติโน โบสถ์ซานโต นิญโญ รวมทั้งพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมาริโอ เอ. เดอรีกีโต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าเฝ้าฯ ด้วย
07 มีนาคม 2559Indonesia

ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ เอส ดี เอ็น 50 เมืองเทอร์นาเต จังหวัดมาลุกุเหนือ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ เสด็จฯ ไปยังวังสุลต่านแห่งเทอร์นาเต เพื่อทอดพระเนตรปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและหอศิลป์แห่งชาติอินโดนีเซีย ป้อมโตลุกโก ภูเขาไฟรินจานี วิหารปูรา เมรุ และวิหารปูรา บาตู โบลอง และพระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเฝ้าฯ และถวายพระกระยาหารค่ำ
22 สิงหาคม 2559Brazil

ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 ถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 

19 สิงหาคม 2559China

ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

ในการนี้ เสด็จ ฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สือเจียหูท่งและพิพิธภัณฑ์การละครคณะละครประชาชน กรุงปักกิ่ง

 

 
21 กุมภาพันธ์ 2555Portugal

ระหว่างวันอังคารที่ ๒๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐโปรตุเกส  

ในการนี้ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดศาลาไทย ณ กรุงลิสบอน ในโอกาสการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับโปรตุเกส ครบ ๕๐๐ ปี นอกจากนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์กระเบื้องแห่งชาติและกิจการของศูนย์ซอมปาลิโมต์ และเสด็จฯ ไปทรงพบกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสและภริยา และเสวยพระกระยาหารกลางวัน ประธานาธิบดีและภริยาจัดถวาย ณ ทำเนียบประธานาธิบดี ในวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

19 มีนาคม 2555Pakistan

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอย่างเป็นทางการ ตามคำกราบทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสครบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ เสด็จฯ เยือนกรุงอิสลามาบัด เมืองตักศิลา เมืองเปศวาร์ เมืองฮารัปปา และเมืองละฮอร์ เพื่อทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางโบราณคดี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง โบราณสถานทางพุทธศาสนา และมัสยิดต่าง ๆ รวมทั้งทอดพระเนตรกิจการของสถาบันการศึกษาในเมืองเปศวาร์ และในวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เสด็จฯ ไปทรงพบกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ณ ทำเนียบประธานาธิบดี และทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นตราฮีลาล-เอ-ปากีสถาน อันเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่มอบให้บุคคลสำคัญชาวต่างประเทศ

02 เมษายน 2555China

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศจีนครั้งนี้ เสด็จฯ เยือนกรุงปักกิ่ง เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์วิจัยสแตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์นานาชาติปักกิ่ง ศูนย์วิจัยนาโนเคมีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ต่อจากนั้น เสด็จฯ เยือนสภาวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งชาติจีน สถาบันฟิสิกส์บรรยากาศแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน และวิทยาลัยสหภาพการแพทย์ปักกิ่ง ทั้งเสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงปักกิ่ง อนึ่ง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเฝ้าฯ และถวายพระกระยาหารค่ำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเจี่ย ชิ่งหลิน ประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน เข้าเฝ้าฯ ในวันดังกล่าวด้วย

16 เมษายน 2555Hong Kong

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๖ ถึงวันพุธที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ เสด็จพระราชดำเนินเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์การป้องกันชายฝั่งทะเลฮ่องกง เสด็จฯ ไปยังมหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอักษรศาสตร์ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อพัฒนาความเจริญของประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา การสาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งทรงมีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน นอกจากนี้ ได้ทรงแสดงปาฐกถาชุดเอกอัครทูตเบอร์ตันเลวิน ในหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-จีน รวมทั้งความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และสหรัฐอเมริกา ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสมาคมเอเชีย ศูนย์ฮ่องกง เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยฮ่องกง และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์และหอศิลปของมหาวิทยาลัยฮ่องกง

20 เมษายน 2554Viet Nam

ระหว่างวันพุธที่ ๒๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนหุ่งทั้ง และโรงเรียนหุ่งทั้งสาขาหมู่บ้านประมงวุงเวียง อำเภอฮาลอง จังหวัดกว๋างนิงห์ รวมทั้ง โรงเรียนนิงห์หมี อำเภอฮวาลือ จังหวัดนิงห์บิ่งห์ และโรงเรียนกาวเซิน อำเภอด่าบั๊ก จังหวัดฮว่าบิ่งห์

26 มิถุนายน 2554Germany

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ สาธารณรัฐออสเตรีย

ในการเสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ ๖๑ ณ เมืองลินเดา จากนั้น เสด็จฯ เยือนนครฮัมบูร์ก ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำนครฮัมบูร์ก เพื่อทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและกิจการของสถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวีนานาชาติแห่งเมืองฮัมบูร์ก และศูนย์วิจัยอิเล็กตรอน ซินโครตรอนแห่งประเทศเยอรมนี
ในการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐออสเตรีย เสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัยลีโอโพลด์ฟรานเซนส์แห่งอินส์บรุค ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองครบ ๓๐ ปี ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์พานอรามา ทีโรล และสถาบันวิทยาการสารสนเทศและทัศนศาสตร์เชิงควอนตัม เมืองอินส์บรุค
 

28 เมษายน 2554United Kingdom

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมงานพระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์ กับนางสาวแคเธอรีน มิดเดิลตัน ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร  ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในวันที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

03 ตุลาคม 2554South Africa

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ ราชอาณาจักรเลโซโท และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ในการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสวาซิแลนด์และราชอาณาจักรเลโซโทอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการเกษตรของสำนักพระราชวังและมูลนิธิพระดาบส รวมทั้งโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเลโซโท โดยผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งโครงการทั้งสองดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้เสด็จฯ ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชชนนีแห่งสวาซิแลนด์ และเสด็จฯ ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งเลโซโท ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศทั้งสองดังกล่าว
ในการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรแหล่งอารยธรรมต้นกำเนิดมนุษยชาติ "เดอะ เครเดิล ออฟ ฮิวแมนไคนด์" ศูนย์ทัศนศึกษามาโรเปง ถ้ำสเตอร์กฟอนไทน์ การผลิตไม้หัวเพื่อตัดดอกและขยายพันธุ์ของบริษัท ฮาเดโก จำกัด และสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติวอลเตอร์ ซิซูลู

25 ตุลาคม 2554India

ระหว่างวันอังคารที่ ๒๕ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

ในการนี้ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ในหัวข้อ "หญ้าแฝกกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ซึ่งสถาบันสมุนไพรและพืชหอมแห่งสาธารณรัฐอินเดียจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านหญ้าแฝกจากทั่วโลก โอกาสนี้ พระราชทานรางวัล "The King of Thailand Vetiver Awards" แก่ผู้ชนะเลิศผลงานวิจัยด้านหญ้าแฝกด้วย

11 พฤศจิกายน 2554Lao People's Democratic Republic

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ทำการด่านสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม - คำม่วน) ฝั่งไทย และนิทรรศการเชื่อมสัมพันธ์สองแผ่นดิน ทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม - คำม่วน) ร่วมกับนายบุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อจากนั้น เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อทรงเปิดอาคารที่ทำการด่านสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม - คำม่วน) ฝั่งลาว พร้อมกับนายบุนยัง ฯ รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปพระราชทานอาคารตรวจสุขภาพแม่และเด็ก แก่โรงพยาบาลแขวงคำม่วน และอาคารนอน แก่โรงเรียนสามัญชนเผ่าแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเสด็จฯ ไปพระราชทานอาคารตรวจสุขภาพแม่และเด็ก แก่โรงพยาบาลแขวงคำม่วน และอาคารนอน แก่โรงเรียนสามัญชนเผ่าแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

04 เมษายน 2554China

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๔  ถึงวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และระหว่างวันอังคารที่ ๑๒ ถึงวันพุธที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

ในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เสด็จฯ เยือนกรุงปักกิ่ง เมืองฉินหวงต่าว เมืองซูโจว นครเฉิงตู เมืองเหมียนหยาง นครฉงชิ่ง นครซีอาน และเมืองเอี๋ยนอัน เพื่อทอดพระเนตรสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ทั้งได้ทอดพระเนตรกิจการ และการดำเนินงานของสถาบัน และโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน และโรงเรียนประถมศึกษาเซียนเฟิงลู่ สิรินธร เมืองเหมียนหยาง นอกจากนี้ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์แลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวัฒนธรรมไทย-จีน สิรินธร มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีววิทยาระหว่างมหาวิทยาลัยปักกิ่งและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนึ่ง มหาวิทยาลัยเสฉวน มหาวิทยาลัยเฉิงตู และมหาวิทยาลัยซีหนาน ถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ด้วย

13 มีนาคม 2554United Kingdom

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเบลเยียม และสหราชอาณาจักร

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส จะได้ทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตร์จาร์แดง เดส์ ปลองต์ กรุงปารีส จากนั้น จะเสด็จฯ ไปยังราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลา ณ พระราชวังชตูเฟนแบร์ก และจะเสด็จฯ ไปยังสหราชอาณาจักรเพื่อทรงเยือนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานคณะกรรมการประจำคณะเอเชียและตะวันออกกลางศึกษา ทั้งจะทรงร่วมงาน "ฉลองครบรอบ ๒๐ ปี ดนตรีไทยในสหราชอาณาจักร" ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ในโอกาสครบ ๒๐ ปี ของการก่อตั้งชมรมดนตรีไทยแห่งสหราชอาณาจักร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

07 มีนาคม 2554India

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 

ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ เสด็จฯ เยือนกรุงนิวเดลี รัฐกรณาฏกะ และรัฐมหาราษฏระ เพื่อทอดพระเนตรสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เช่น ถ้ำอชันตาและถ้ำแอลโลรา รวมทั้งทอดพระเนตรกิจการของสถาบันวิจัยด้านการเกษตรแห่งอินเดีย ระหว่างที่ประทับ ณ กรุงนิวเดลี พระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียเข้าเฝ้าฯ และถวายพระกระยาหารกลางวัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

12 ธันวาคม 2553United States

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา 

ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอินดีแอนา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านมนุษยศาสตร์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

14 ตุลาคม 2553Chile

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐชิลีอย่างเป็นทางการ

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาหญ้าแฝกลาตินอเมริกา ครั้งที่ ๑ ณ กรุงซันติอาโก ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐชิลีและประธานเครือข่ายหญ้าแฝกโลก นอกจากนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจการด้านดาราศาสตร์ และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และโบราณคดี เช่น หอดูดาวเซร์โร ปารานาล เมืองอันโตฟากัสตา โบสถ์ซานโต โดมิงโก และพิพิธภัณฑ์โบราณคดี เมืองลาเซเรนา จากนั้น ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะพลาซ่าประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการประกาศเอกราชของสาธารณรัฐชิลีครบ ๒๐๐ ปี และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐชิลี

10 ตุลาคม 2553Japan

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ถึงวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น 

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างมหาวิทยาลัยนาลันทา ณ เมืองโกเบ ตามคำทูลเชิญของประธานการประชุมสุดยอดพระพุทธศาสนา และเสด็จฯ ไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ซึ่งพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

03 ตุลาคม 2553Netherlands

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๓ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของมูลนิธิหุบเขาอาหาร เมืองวาเคอนิงเงิน และความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยวาเคอนิงเงิน รวมทั้งการดำเนินงานของคณะภูมิสารสนเทศและการสังเกตสภาพทางธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยทเวนเตอ เมืองเอนสเคอเด และได้เสด็จ ฯ ไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ ณ พระราชวังเฮาส์ เตน บอส และทรงเข้าเฝ้าเจ้าชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์ และเจ้าหญิงมักซิมา พระชายา ณ พระราชวังไอเกนฮอร์สท์

15 สิงหาคม 2553Germany

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจการและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเลโอโพลดีนา และมูลนิธิฟรังเคอ รวมทั้งสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ปราสาทโมริทซ์บูร์ก พิพิธภัณฑ์บ้านของแฮนเดล และพิพิธภัณฑ์วัสไมเยอร์

19 กรกฏาคม 2553China

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙​ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการเสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ​ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการครั้งที่ ๔ (i-CREATe 2010) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และทรงเปิดสถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพของสถาบันวิจัยเมดเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเจียวทง นอกจากนี้ จะได้ทอดพระเนตรกิจการของสถาบัน และสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่งเซี่ยงไฮ้ โรงพยาบาลฮั่วซาน วัดจิ้งอันและสถาบันฟิสิกส์ประยุกต์แห่งเซี่ยงไฮ้ ในการนี้ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานมหกรรมเอ็กซ์โปโลก ๒๐๑๐ ด้วย
 
 

26 มิถุนายน 2553Germany

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน - วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ในการเสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ ๖๐ ณ เมืองลินเดา โอกาสนี้ มูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ได้ขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายพระเกียรติเป็น สมาชิกสภาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของสภาแห่งการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล จากนั้น ทรงเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล นอกจากนี้ ได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและกิจการของสถาบันต่างๆ เช่น โรงพยาบาลจักษุแห่งมหาวิทยาลัยทือบิงเงน พิพิธภัณฑ์พระราชวังโฮเฮนทือบิงเงน พระราชวังและโบสถ์ เบเบนเฮาเซิน และสถาบันระบบพลังงานแสงอาทิตย์เฟราน์โฮเฟอร์แห่งเมืองไฟรบูร์ก

25 มิถุนายน 2553Belgium

ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๕  ถึงวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปเข้าเฝ้า สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลา ณ พระราชวังสตุยเวนแบร์ก และเสด็จ ฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรเบลเยียมแห่งใหม่ ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

12 เมษายน 2553Switzerland

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๒ ถึงวันพุธที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารใหม่ของโรงเรียน เอ-กอล นูแวล เดอ ลา ซูวิส โร-มองด์ เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนดังกล่าว อนึ่ง โรงเรียนเอ-กอล นูแวล เดอ ลา ซูวิส โร-มองด์ เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษา เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๘ ถึง ๒๔๘๘

03 เมษายน 2553China

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เยือนกรุงปักกิ่ง นครคุนหมิง เมืองลี่เจียง นครเฉิงตู และเมืองเหมียนหยาง เพื่อทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติผู่ต๋าชั่ว วัดกุยซาน หอดูดาวเกาเหมยกู่ และเมืองโบราณต้าเหยียน รวมทั้งทอดพระเนตรกิจการของสถาบันต่างๆ เช่น โรงพยาบาลที่ ๓ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ และสถานีวิทยุระหว่างประเทศของจีน เสด็จ ฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาเซียนเฟิงลู่ สิรินธร เมืองเหมียนหยาง และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเจี่ย ชิ่งหลิน ประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
นอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีฉลองครบรอบ ๖๐ ปีภาคภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม สถานีวิทยุซีอาร์ไอ และพิธีเปิด เว็บไซต์ จีน-อาเซียน ซีอาร์ไอ ออนไลน์ ณ โรงแรม ไชน่า เวิลด์ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

15 มีนาคม 2553Myanmar

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๕ ถึงวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสหภาพพม่า

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กีสในภาคอิรวดีและภาคย่างกุ้ง เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เช่น ศูนย์อนามัยชนบท โรงพยาบาลหมู่บ้านดอเยง โรงเรียนกะดงกะนีและศูนย์หลบภัยพายุไซโคลน รวมทั้งศูนย์โลหิตแห่งชาติพม่า โรงพยาบาลกลางย่างกุ้ง และเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น เจดีย์อุปปตะสันติ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง และพระเจดีย์ไจติโย นอกจากนี้ ทรงพบกับพลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย ประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐแห่งสหภาพพม่า ทั้งได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอก ติฮะ ตูระ ติน อ่อง มิ้นท์ อู เลขาธิการ ๑ ของสภาสันติภาพ และการพัฒนาแห่งรัฐแห่งสหภาพพม่าเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและถวายพระกระยาหารค่ำ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓

15 กุมภาพันธ์ 2553Bangladesh

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนิน เยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

เสด็จ ฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาด้านสุขภาพของคณะสาธารณสุขบลูมเบิร์ก แห่งมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของคณบดีคณะสาธารณสุขบลูมเบิร์ก ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์วิจัยโรคท้องเดินระหว่างประเทศ บังกลาเทศ กรุงธากา เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมสำนักงานจิวิตา เมืองรังปูร์ และสำนักงานใหญ่จิวิตา เมืองไกบันดา เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการจิวิตา ได้แก่ โครงการการวิจัยโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็กที่หมู่บ้านกุมาเรภิฏ เมืองไกบันดา โครงการการตรวจการตั้งครรภ์ของสตรีในหมู่บ้านพูร์โบ (ตะวันออก) เกซาลี ดังกา โครงการเยี่ยมสตรีช่วงระยะใกล้คลอดที่หมู่บ้านอุตตาร์ (เหนือ) ฮัท บัมนิ นอกจากนี้ เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมธนาคารกรามีน และเสด็จ ฯ ไปทรงพบกับเชค ฮาซีนา นายกรัฐมนตรีแห่งบังกลาเทศ ณ ทำเนียบนายกรัฐมนตรี 

11 กุมภาพันธ์ 2553Lao People's Democratic Republic

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เสด็จ ฯ ไปยังด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประทับรถยนตร์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังมหาวิทยาลัยจำปาสัก แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ในด้านต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยจำปาสัก ได้แก่ โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยจำปาสัก ทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่อโครงการฯ ทอดพระเนตรแปลงสาธิตพันธุ์หญ้าเลี้ยงสัตว์ และพันธุ์หญ้าแฝก ทรงรับฟังการบรรยายสรุปด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการฯ ด้านการปลูกพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ ทอดพระเนตรกิจกรรมและทรงรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานในด้านต่างๆ คือ ด้านปศุสัตว์ ด้านการประมง การปลูกข้าวนาปรัง การปลูกพืชอาหารสัตว์ การป้องกันการพังทลายของดิน งานวนเกษตรและระบบป่าอนุรักษ์

19 เมษายน 2551Ghana

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๙ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐกานาอย่างเป็นทางการ ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานา

ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังกรุงอักกรา สาธารณรัฐกานา ผ่านนครแฟรงเฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และนครลากอส สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ในการนี้ ทรงร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ ๑๒ ในหัวข้อ "มองโอกาสและความท้าทายของโลกาภิวัตน์และการพัฒนา" ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติกรุงอักกรา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ทรงร่วมการประชุมโต๊ะกลม หัวข้อ ที่ ๕ "การนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนา" และทรงมีพระราชดำรัสปาฐกถานำ จากนั้น ทรงฟังการอภิปรายจากผู้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม
นอกจากนี้ ทรงมีพระราชกรณียกิจอื่นๆ ดังนี้ เสด็จ ฯ ไปยังเมืองคูมาสิ แคว้นอะชานติ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์วังแมนฮเยีย ทรงเข้าร่วมพิธีต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือนแคว้นอะชาติอย่างเป็นทางการของกษัตริย์โอ๊ะตุมฟู โอะ โอเซอิ ตูตู แห่งอะชานติ เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควาเม่ นะครูมาห์
วันต่อมา เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกานา เสด็จ ฯ ไปทรงพบนางเทเรซ่า คูฟูร์ ภริยาประธานาธิบดีสาธารณรัฐกานา และเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงอักกรา ได้แก่ ศูนย์กลางด้านความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กานา-อินเดีย โคฟี่ อันนัน อนุสรณ์สถานควาเม่ นะครูมาห์ ศูนย์หัตถกรรมพื้นเมืองกานา เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรปราสาทเคปโคสต์ เมืองเคปโคสต์ แคว้นเซ็นทรัล และปราสาทเอลมินา หนึ่งในสถานที่ที่เป็นมรดกโลกของยูเนสโก บริเวณอ่าวกินี ในบริเวณพื้นที่ตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา

02 เมษายน 2551China

ระหว่างวันพุธที่ ๒ ถึงวันพุธที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ณ กรุงปักกิ่ง เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัยแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน สถาบันสังคมศาสตร์แห่งชาติจีน ต่อมา เสด็จ ฯ ไปยังมหาศาลาประชาชน ทรงพบนายเจี่ย ชิ่งหลิน ประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติ  วันต่อมา เสด็จ ฯ ไปยังเมืองชิงต่าว มณฑลซานตง ทอดพระเนตรวัดไท่ซิงกง ภูเขาเหลาซาน ศูนย์อำนวยการกีฬาทางน้ำสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปักกิ่ง ๒๐๐๘ บริษัทผลิตเบียร์ชิงต่าว ทำเนียบอดีตผู้สำเร็จราชการชาวเยอรมนี และในช่วงค่ำ เสวยพระกระยาหารค่ำ ประธานสภาประชาชนแห่งชาติเมืองชิงต่าวจัดถวาย นอกจากนี้ ได้เสด็จ ฯ ไปทรงเยือนเมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง นครฮาร์บิน มณฑลเฮย์หลงเจียง เมืองไป๋ซาน มณฑลจี๋หลิน และในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮาร์บิน ในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยฯ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยด้วย

26 พฤศจิกายน 2552Viet Nam

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ ๔ ซึ่งศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนาม พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติเวียดนาม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทหาร พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ วัดเสาเดียว ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมวันเหมียว และพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์
  

08 ธันวาคม 2552China

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

เสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัลมิตรนานาชาติสิบอันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน จากการจัดกิจกรรมให้ประชาชนชาวจีนลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเลือกสรร "เพื่อนของชาวจีนในรอบ ๑๐๐ ปี" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน "Chinese Connection - Top Ten International Friends of China" เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบ ๖๐ ปี ของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ ทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายเหรียญรางวัลจากนายเจี่ย ชื่อ หลิน ประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน และทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายประกาศนียบัตรจากนายหวัง ไต้ หัว รัฐมนตรีกระทรวงการบริหารงานวิทยุ ภาพยนต์และโทรทัศน์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
นอกจากนี้ เสด็จ ฯ เยือนสถานีวิทยุซีอาร์ไอ (China Radio International) และพระราชทานสัมภาษณ์แก่นางเหอสี่หลิง ผู้สื่อข่าวของ สถานีวิทยุซีอาร์ไอภาคภาษาไทย และทรงพระอักษรพู่กันจีนพระราชทานแก่สถานีวิทยุซีอาร์ไอ ข้อความว่า "โหย่วอี้จือเซิง" หรือ "เสียงแห่งมิตรภาพ"  

15 พฤศจิกายน 2552Philippines

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ถึงวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เสด็จ ฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบ ๕๐ ปี การก่อตั้งสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ และทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านพันธุกรรมข้าว ครั้งที่ ๖ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ในช่วงค่ำ เสด็จ ฯ ไปยังทำเนียบประธานาธิบดี ทรงพบกับนางกลอเรีย มาคาปากัล อาโรโย ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งถวายพระกระยาหารค่ำ ณ ทำเนียบมาลากันยัง กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในวันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เสด็จ ฯ ไปยังมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ วิทยาเขต ลอส บาโยส ทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขากฎหมาย จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ได้เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรกิจการของสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ สถาบันวิจัยข้าวฟิลิปปินส์ และศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพแห่งอาเซียน 

23 สิงหาคม 2552Mongolia

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมองโกเลียอย่างเป็นทางการ ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย

ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโรงเรียนอัลตันบูลัก ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาให้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียขอพระราชทาน รวมทั้งทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญานานาชาติ ตลอดจนทอดพระเนตรวิถีชีวิตชาวพื้นเมืองและการแสดงพื้นเมืองของประเทศมองโกเลีย นอกจากนี้ ทรงพบกับประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ซึ่งได้ถวายพระกระยาหารค่ำในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีแห่งมองโกเลียเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

17 สิงหาคม 2552India

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

เสด็จ ฯ ไปยังเมืองภูดูเชอร์รี่ (เดิมชื่อ พอนดิเชอร์รี่) รัฐทมิฬนาฑู ทรงเยี่ยมสมาคมฝรั่งเศส สถาบันฝรั่งเศสแห่งภูดูเชอร์รี ทรงพบกับนายอิคบัล ซิงห์ ผู้ว่าราชการเมืองภูดูเชอร์รี่ ซึ่งได้ถวายพระกระยาหารกลางวัน ณ ทำเนียบผู้ว่าราชการฯ แล้วเสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศและ พิพิธภัณฑสถานภูดูเชอร์รี วันต่อมา เสด็จ ฯ ไปยังกรุงนิวเดลี ทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลด้านวรรณกรรม "ชญานปีฐ" ครั้งที่ ๔๒ ณ อาคารรัฐสภา ในช่วงค่ำ พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ศาสตราจารย์สัตยพรต ศาสตรี ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี นอกจากนี้ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานคานธี บริษัทที่ปรึกษาโทรคมนาคมอินเดีย จำกัด และ "กัมมาสธัมมะนิคม" 

01 กุมภาพันธ์ 2552India

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

เสด็จ ฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเดลี (Delhi Sustainable Development Summit 2009) ทรงร่วมการประชุมสุดยอดระดับผู้นำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ และวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมอโศก กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย จากนั้นได้เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆ ในรัฐอัสสัม เช่น หมู่บ้านไต นำพ่าเก โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ไต นำพ่าเก เมืองดิบรูห์คารห์ ศูนย์วิจัยชา สถานีวิจัยต๊อกไล เมืองชอร์หัต สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยานแห่งชาติคาสิรังกา ในเขตโบคาคัท หมู่บ้านปัตซากุ เมืองศิวสาคร วังตาลาตัล ฆาร์ ตำหนักรังฆาร์ นอกจากนี้ ได้เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยแห่งสถาบันวิจัยด้านการพลังงาน วิทยาเขต Vasant Kunj ศูนย์รักษากระดูกสันหลังอินเดีย โรงเรียนวสันต์ วัลเลย์ ศูนย์วิจัยสมองแห่งชาติ รัฐหรยาณา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพนานาชาติ และได้ทรงพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียซึ่งได้ถวายพระกระยาหารกลางวัน ณ ทำเนียบไฮเดอราบัด

05 มีนาคม 2552Lao People's Democratic Republic

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เสด็จ ฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับ นายบุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดโรงงาน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศลาว จำกัด บ้านนาไห่ เมืองหาดซายฟอง กรุงเวียงจันทน์  ทอดพระเนตรหอสมุดแห่งชาติลาว เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโรงเรียนสามัญเผ่าแขวงคำม่วน และทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เปิดโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๓ (คำม่วน - นครพนม) นอกจากนี้ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ที่ได้พระราชทานแก่ลาว เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวลาว โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการศึกษา  และทรงเยี่ยมศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว หลัก ๒๒  เมืองนาทรายทอง แขวงเวียงจันทน์

28 มิถุนายน 2552Germany

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ถึงวันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เสด็จ ฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ ๕๙ ณ ศูนย์ประชุมอินเซล ฮัลเล เมืองลินเดา และทรงร่วมการประชุมดังกล่าว ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล และเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรหอสมุดแห่งรัฐบาวาเรีย โรงเรียนอนุบาลอัม ฮอยเยอร์แบร์ก พิพิธภัณฑ์เมืองลินเดา วันต่อมา เสด็จ ฯ ไปยังกรุงเบอร์ลิน ทอดพระเนตรโรงบำบัดน้ำเสียรูห์เลเบน และโรงงานก๊าซชีวภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ออตโตบอค อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาดเลอร์สโฮฟ ต่อจากนั้น เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยคาร์ลส์รูห์ ซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีในด้านเทคโนโลยีและการทำวิจัย

03 เมษายน 2552China

ระหว่างวันศุกร์ที่ ๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

เสด็จ ฯ ไปยังมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เพื่อทรงหารือกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-จีน จากนั้น ทรงเยือนนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน เมืองเหมียนหยาง เขตเมืองเก่าอำเภอเป่ยชวน ทอดพระเนตรพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และพื้นที่ที่จะก่อสร้างเมืองใหม่ อำเภอเป่ยชวน นอกจากนี้ เสด็จ ฯ ไปยังนครซีอาน มณฑลส่านซี ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี โรงงานผลิตรถบรรทุกหนัก โรงงานผลิตเครื่องพิมพ์
อนึ่ง ในโอกาสที่เสด็จ ฯ เยือนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ในวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยฯ ถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยด้วย จากนั้น เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดงาน "ไทยแลนด์เดย์" ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน และทรงเปิดนิทรรศการ "ประเทศจีนในสายตาของเจ้าฟ้าหญิงไทย" ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ กรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสี จิ้น ผิง รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้า ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒

22 เมษายน 2552Singapore

ระหว่างวันพุธที่ ๒๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีสิงคโปร์

เสด็จ ฯ ไปทรงพบ นายเอส อาร์ นาธาน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยา ซึ่งได้ถวายพระกระยาหารกลางวัน ณ ทำเนียบประธานาธิบดี และได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เข้าเฝ้า ฯ ด้วย นอกจากนี้ เสด็จ ฯ ไปทรงร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยการบริหารสิงคโปร์ นอกจากนี้ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรกิจการของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร อาคารฟิวชันโนโปลิส สถาบันเอเชียตะวันออก โรงพยาบาลตันต๊อกเส็งซึ่งทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลตันต๊อกเส็งกับศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สมาคมเพื่อผู้พิการทางร่างกาย วันต่อมา เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรกิจการขององค์การพัฒนาเขตมหานครสิงคโปร์ สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ เขื่อนมารีนา และพิพิธภัณฑ์ปารานากัน

17 มีนาคม 2552France

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒  เสด็จฯ เยือนสมาพันธรัฐสวิสและสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันอังคารที่ ๑๗ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เสด็จ ฯ ด้วยรถไฟ TGV ไปยังเมืองปัวติเยร์ ฯ จากนั้น เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรสถานีผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ซีโวซ์ และ Futuroscope และทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ ที่กรุงปารีส ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ จากนั้น เสด็จ ฯ ไปทรงร่วมการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ "ศิลปะทวาราวดี : แง่มุมต่าง ๆ ทางด้านการวิจัยทางโบราณคดีในประเทศไทย" ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียแห่งชาติกีเม่ กรุงปารีส และทอดพระเนตรห้องสมุดของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ พิพิธภัณฑ์แฟชั่นและสิ่งทอ

15 มีนาคม 2552Switzerland

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒  เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสและสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ถึงวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานขององค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป ณ นครเจนีวา และเสด็จ ฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดศาลาไทย ณ เมืองโลซาน ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒
 

21 กรกฏาคม 2552China

ระหว่างวันอังคารที่ ๒๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เสด็จ ฯ เยือนนครเซี่ยงไฮ้ ไปทอดพระเนตรกิจการและสถานที่ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น หอดูดาวนครเซี่ยงไฮ้ สถานที่จัดงานมหกรรมการแสดงสินค้าโลก ๒๐๑๐ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ โรงงานผลิตคอมพิวเตอร์เลโนโว และตลาดหลักทรัพย์นครเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ ยังได้เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ สวนสาธารณะเฉิงซื่อซาทัน เมืองจินซาน ปรากฏการณ์คลื่นน้ำย้อนกลับ ณ ปากแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณเหยี่ยนกวน เมืองไห่หนิง และสะพานข้ามอ่าวหางโจว ที่เชื่อมเมืองเจียซิงกับเมืองหนิงโปของมณฑลเจ้อเจียง