พระราชดำรัส ด้านการต่างประเทศ


วันเดือนปี สถานที่ งาน รายละเอียด
28 พฤศจิกายน 2560โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ปี พ.ศ. 2560
29 มีนาคม 2560ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีการประชุมวิชาการประจำปี สวทช.
“สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
25 มิถุนายน 2558เรือสำราญในแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าเรือหอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่พระราชดำรัส
ในงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจัดถวาย
03 มกราคม 2557ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครงานครบ ๑๕ ปี ยุวทูตความดี
12 กรกฎาคม 2554สนามกีฬาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียน ทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2554
27 มิถุนายน 2554Grand Hotel Europa, Innsbruck, AustriaSpeech at the dinner hosted by
Tirol Governor and Innsbruck Mayor
07 มีนาคม 2554ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เรื่อง “การสร้างพลังเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบท”
การสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 8
18 พฤศจิกายน 2553ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานีการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 8
09 พฤศจิกายน 2553โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑
26 ตุลาคม 2553อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการนานาชาติด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย 2553
29 กันยายน 2553หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการสัมมนาทางวิชาการมุสลิมศึกษา ประจำปี 2553
“มุสลิมในแผ่นดินไทย : บทบาทชาวไทยมุสลิมในการสร้างสรรค์สังคมไทย”
13 กันยายน 2553ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนาการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 4
เรื่อง “การขับเคลื่อนงานโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต”
29 มีนาคม 2553ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี
ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2553
08 ธันวาคม 2552มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสทรงรับรางวัล
“มิตรนานาชาติสิบอันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน”
22 ตุลาคม 2552ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเปิดงาน
“60 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน :
การปฏิรูปเปิดประเทศและการพัฒนา”
03 สิงหาคม 2550รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น ๕
ศูนย์การค้าสยามพารากอน
งานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
23 พฤศจิกายน 2548โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุการสัมมนา เรื่อง
“การครบรอบ ๕๐ ปี
การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างไทย – อิหร่าน และบทบาทของ เฉก อะหมัด”
10 พฤศจิกายน 2548จังหวัดกำปงธม ประเทศกัมพูชาพิธีเปิดวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล
20 กุมภาพันธ์ 2547ห้องสมานฉันท์ ชั้น ๓
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
งานสัมมนาเชิงวัฒนธรรมระหว่างไทยจีน
เรื่อง “ศาสตรานุภาพทางวัฒนธรรม
สู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจไทยจีน”