Column banner

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนพระทัยในการถ่ายภาพ โดยเฉพาะในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานที่ต่าง ๆ แม้จะทรงมิใช่นักถ่ายภาพมืออาชีพ และยังทรงใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลธรรมดา แต่ก็ยังทรงพกพากล้องเพื่อการบันทึกภาพอยู่เสมอ มีพระราชดำริว่า การถ่ายภาพเป็นการบันทึกความทรงจำ และความประทับใจในสิ่งที่พบเห็นไว้ได้ส่วนหนึ่ง

     จากการที่ได้เสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายครั้ง ตั้งแต่ครั้งแรกในพุทธศักราช ๒๕๒๔  ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๓ และตั้งแต่นั้นมาได้เสด็จ ฯ เยือนประเทศจีนเป็นประจำทุกปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบันทึกภาพเกี่ยวกับประเทศจีนไว้เป็นจำนวนไม่น้อย ทั้งนี้ มิได้ทรงเน้นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจีน แต่ทรงคำนึงถึงความพอพระทัยในองค์ประกอบภาพด้านเส้น สี แสง เงา ตามที่ทรงเคยศึกษาในวิชาศิลปศึกษา และทรงเห็นว่าภาพเหล่านี้จะสามารถเล่าเรื่องจีน ในแง่มุมที่คนทั่วไปไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมผัส

     การจัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เกี่ยวกับประเทศจีนครั้งแรก จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่พิพิธภัณฑ์กรุงปักกิ่ง (Capital Museum) สาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เกี่ยวกับประเทศจีน ที่ได้ทรงบันทึกไว้ในช่วงการเสด็จ ฯ เยือนประเทศจีน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๑๐๐ ภาพ มาจัดแสดงร่วมกับภาพถ่ายเกี่ยวกับประเทศไทยของนางสาวริต้า เจ้า ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ CCTV จำนวน ๑๐๐ ภาพ เช่นเดียวกัน ภายใต้ชื่องานว่า “Two Journeys, One Destination ร้อยภาพ คล้องใจ ไทย-จีน” เป็นการถ่ายทอดความงดงามของทัศนียภาพ วัฒนธรรมและประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีความแตกต่างกันในระบบการปกครอง แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะนำมาซึ่งความเข้าใจระหว่างประชาชนและมิตรภาพอันดีงามระหว่างประเทศทั้งสอง และเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-จีนให้มีความใกล้ชิดต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป

     ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำริให้นำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่เคยจัดแสดงในประเทศจีนมาจัดแสดงขึ้นในประเทศไทย โดยได้พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงถ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๕๐ ซึ่งยังไม่เคยจัดแสดงที่ประเทศจีนมาจัดแสดงด้วย พระราชทานชื่อนิทรรศการครั้งนี้ว่า "แสงคือสี สีคือแสง"  จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่นำมาจัดแสดงในงานนี้มี ๑๗๐ ภาพ แต่ละภาพสะท้อนให้เห็นถึงความใส่พระทัยในรายละเอียดของสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้เสด็จ ฯ เยือน ทั้งยังเป็นการพระราชทานเรื่องเล่าด้วยภาพเกี่ยวกับประเทศจีน ที่แสดงความหลากหลายของวัฒนธรรมได้อย่างดูเหมือนจริงและมีชีวิตชีวา 

     จากนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “แสงคือสี สีคือแสง” ได้จัดให้มีการจำหน่ายหนังสือ “แสงคือสี สีคือแสง” ซึ่งได้รวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่จัดแสดงนิทรรศการฯ มาตีพิมพ์ เพื่อให้ประชาชนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย หนังสือ “แสงคือสี สีคือแสง” มีความหนา ๑๘๔  หน้า (ไม่รวมปก) และจำหน่ายราคาเล่มละ ๕๐๐ บาท มีจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า รายได้จากการจำหน่ายหนังสือ จะนำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

     และต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงในนิทรรศการ “แสงคือสี สีคือแสง”  และได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ “แสงคือสี สีคือแสง”  

Salt Water Canyon, Yanshuigou Canyon, Kuqa, Xinjiang

๘ เมษายน ๒๕๔๘ - หุบเขาน้ำเกลือ เหยียนสุ่ยโกว เมืองคูเชอ ซินเกียง

April 8, 2005 - Salt Water Canyon, Yanshuigou Canyon, Kuqa, Xinjiang

Monks at Wutunxia Monastery, Qinghai

๕ เมษายน ๒๕๕๐ - พระวัดอู่ถุนเซีย ชิงไห่

April 5. 2007 - Monks at Wutunxia Monastery, Qinghai

Fish pond in front of the Immovable Guanyin Temple

๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ - บ่อปลาหน้าวัดกวนอิมไม่ยอมจากไป

April 11, 2007 - Fish pond in front of the Immovable Guanyin Temple

Close neighbour, Zhouzhuang row houses

๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ - บ้านโจวจวง บ้านเรือนเคียงกัน

April 12, 2007 - Close neighbour, Zhouzhuang row houses