พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 08:50:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 18:55:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยเกษตรกรรมในน้ำ ปี ๒๐๒๐ ซึ่งจัดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และพระราชทานพระราชดำรัสถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย ภายใต้โครงการพระราชดำริ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 13:00:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 15:33:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมประมง เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือชุด “ใต้ร่มพระบารมี จากสายธาราสู่มหานที ๙๕ ปี กรมประมง” เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนและสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 17:32:00

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และคณะ เฝ้าฯ รับพระราชทานรถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ ไว้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ   

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 08:57:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 13:04:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร อำเภอนาทวี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 08:57:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 13:02:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช ๑ ตำบลเขาแดง จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 15:10:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระธรรมธัชมุนี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการโครงการรางวัลบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม และบัณฑิตดีเยี่ยม นำพระสงฆ์ สามเณร และผู้ได้รับรางวัลจากการจัดทำโครงการดังกล่าว เฝ้า และเฝ้าฯ