พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:00

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐไอซ์แลนด์