พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 17:29:00

เสด็จฯ ไปในงานปิดภาคเรียนของโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) เขตบางกอกใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 10:16:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมโครงการในพระราชดำริ เรื่อง "เพลงเรื่อง" ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 09:04:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายยาน แชร์  อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย นำนายอาเซล เบราเออร์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบราเออร์ โฮลดิ้ง จำกัด และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนโครงการอาชีวศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ