พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 17:25:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายนำชัย และนางวิภา นำชัยศิริ ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร 

ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสดใส ตุลยานนท์ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย