พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 19:02:00

เสด็จฯ ไปทรงร่วมงาน "คืนเหย้า ๑๐๒ ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต" ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน 

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 07:13:00

เสด็จฯ ไปทรงบาตรร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๐๒ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ บริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

ต่อจากนั้น ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โถงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โอกาสนี้ ทรงพระดำเนินไปยังห้อง ๑๑๔ ทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อ "บ้านสุขภาพ จุฬาฯ" 

ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๑๐๕ 
 
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ และทรงดนตรีไทยร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน