พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 01 กรกฏาคม 2562 14:51:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ

วันจันทร์ที่ 01 กรกฏาคม 2562 00:00:00

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ถึงวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี