พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 02 กรกฏาคม 2562 17:45:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สมศักดิ์ อุปสโม ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน

 
วันอังคารที่ 02 กรกฏาคม 2562 14:36:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี