พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 03 กรกฏาคม 2562 16:30:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจูเซ็ปเป้ เด วินเซ็นทิส ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติประจำประเทศไทย และคณะ เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ และกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติประจำประเทศไทย เรื่อง การดำเนินการด้านบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

วันพุธที่ 03 กรกฏาคม 2562 15:17:00

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ และจากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

 
จากนั้น ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จำนวน ๙ คณะ เฝ้าฯ