พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 07 กรกฏาคม 2562 17:41:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายศรีวงศ์ หะวานนท์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร 

 
วันอาทิตย์ที่ 07 กรกฏาคม 2562 17:25:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์วิพุธดนัย เทวกุล ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย