พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2562 17:35:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตรีหญิง สมศรี ศรจิตติ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย