พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2562 08:18:00

เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นไม้ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยทรงปลูกต้นไม้ 5 ต้น ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ต้นนนทรี ต้นพะยูง ต้นจำปีสิรินธร และต้นยางนา ณ อโรคยาอุทยาน ๗๗ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน