พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562 15:08:00

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

กรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ และท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน กรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ เฝ้าฯ ดังนี้
 
นางสาวมธุริน ลีละเศรษฐกุล ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๔ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต สหรัฐอเมริกา เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
 
นายนิพล แจ่มจำรัส ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๕ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ จากอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจักร เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
 
นายนวิน อักษรทอง ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยรัทเกอร์ส มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา ในโอกาสนี้ นายกิติศักดิ์ และนางประณีต อักษรทอง ผู้เป็นบิดา และมารดา ร่วมเฝ้าฯ ด้วย
 
นายปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการศิลปะ ณ สถาบันประกอบการด้านการสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โกล์ดสมิทธ์ มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร  ในโอกาสนี้ นางสิริมา ธรรมกุลางกูร ผู้เป็นมารดา ร่วมเฝ้าฯ ด้วย