พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2562 17:51:00

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน "ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒"  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2562 14:03:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒