พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2562 17:19:00

เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงสุพัฒน์ บุณยเกียรติ ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พวงมาลาส่วนพระองค์ และพวงมาลาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ศาลา ๑ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร