พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 02 สิงหาคม 2562 10:22:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงปล่อยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ลงน้ำ ซึ่งเป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ ๒ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี