พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 04 สิงหาคม 2562 17:34:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิด "ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ เวชภูรี" ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี