พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 08 สิงหาคม 2562 14:13:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๙ ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพันทหารช่างที่ ๙ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

วันพฤหัสบดีที่ 08 สิงหาคม 2562 09:14:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๒ ของคณะเจ้าหน้าที่ ครู และช่าง สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง