พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 01 กันยายน 2562 17:59:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสาวศิริลัคน์ เลิศพาณิชย์กุล ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน

 
วันอาทิตย์ที่ 01 กันยายน 2562 17:18:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย