พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2562 00:00:00

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ ถึงวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส  

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ อาทิ คณะสัตวแพทยศาสตร์และศูนย์ปศุสัตว์มหาวิทยาลัยซูริก ศูนย์ปศุสัตว์และสัตวแพทย์ เมืองลินเดา โรงเรียนการบริหารจัดการเทคโนโลยีและกฎหมาย สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยซังคท์กัลเลิน และองค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป