พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 04 กันยายน 2562 00:00:00

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ ถึงวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส