พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2562 00:00:00

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ ถึงวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส