พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 08 กันยายน 2562 17:33:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา ไชยันต์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย