พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 14:54:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เขตบางรัก

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 09:09:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย : สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน